Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic
Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic

Toho, kdo trpí nemocí a hladem, nemůžete učit mantru a proces. To je nesmysl. Potřebují kousek chleba, malou lékárničku a něco takového. Pomozte se o to postarat. Zkuste jim posloužit… v telugu se tomu říká Madhava séva. Bhagavan séva.

Zdravotnická pomoc

Také k vidění

Fronta u bezplatné lékařské kliniky
Fronta u bezplatné lékařské kliniky

Bezplatné lékařské tábory

Zprostředkováním bezplatných lékařských prohlídek, stanovením diagnóz a poskytnutím ošetření SSGT určil a vyléčil mnoho nemocí. Přímá intervence a preventivní osvěta zlepšila celkovou zdravotní úroveň ve vesnicích Ándhrapradéše i jejich okolí. Lékaři ze Západu, z Německa, Rakouska a Spojených států, spolupracovali na těchto klinikách s místními státními lékaři a věnovali svůj čas a službu na podporu mise SSGT.

Oční klinika Navjašrí

Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami
Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami

Počátkem roku 2001 SSGT zřídil v Indii bezplatné lékařské oční tábory pro chudé vesničany. V listopadu téhož roku již bylo operováno více než 1000 pacientů s mnoha očními nemocemi. Všichni pacienti měli zajištěnou stravu, ubytování, dopravu a brýle zdarma.

Roku 2007 byla za podpory SSGT založena Oční klinika Navjašrí. Tato klinika, pojmenovaná po dceři Šrí Káléšvara, zakládajícího předsedy SSGT, je vůbec první oční klinikou, založenou v této oblasti. Jejím cílem je poskytovat nejmodernější operace pro eliminaci a prevenci různorodých očních nemocí, například šedého zákalu.

Bylo vykonáno již tisíce operací a klinika poskytuje velmi potřebnou lékařskou péči o zrak. Bylo poskytnuto nezbytné lékařské vybavení, sanitní vozy, nástroje pro operace a podpůrné prostředky, aby mohlo být vyhověno potřebám lidí, kteří by si jinak nemohli dovolit řádnou péči. Klinika od svého založení zdvojnásobila svoji rozlohu a v prvních 18 měsících také podstatně vzrostl počet operací.

Od jejího založení Šrí Káléšvara osobně daroval dopravní prostředky, sanitky a minibusy na převoz pacientů, lékařů a na naléhavé případy. Jak se nemocnice rozrůstá, a stoupají potřeby, je v plánu darovat další dopravní prostředky, které by rozvoj oční kliniky podpořily.

Děti s HIV

Nedávno SSGT se svým předsedou Šrí Káléšvarou poskytl v rámci místního distriktu velice potřebnou podporu několika organizacím, jako je například “Kruši pro rozvoj vesnic”, pečujícím o děti nakažené virem HIV. SSGT pokračuje v podpoře řešení tohoto rostoucího problému v Indii tím, že poskytuje tolik potřebné nutriční doplňky a lékařskou pomoc. Ačkoli permanentní léčba této nemoci musí být ještě objevena, dále pokračuje podpora nakažených tímto virem i výzkumu jeho případné konečné léčby.

Když Šrí Káléšvara promlouval o těchto dětech, řekl:
 „Každý člověk by měl přijít na pomoc lidem trpícím nebezpečnou nemocí HIV a dát jim pocit radosti, sebedůvěru, obrátit je k Bohu a také převzít minimum zodpovědnosti za blaho lidí ovlivněných HIV a za vymýcení této nebezpečné nemoci.“.

Nemocniční komplex Širdi Sáí

Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l<br />Hospital Complex
Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l
Hospital Complex

Ve spolupráci s vládou Ándhrapradéše byl SSGT darován pozemek ve vesnici Penukonda pro vybudování mezinárodního nemocničního komplexu. Tato nemocnice bude mít v rámci distriktu Ándhrapradéš i v Indii jednu z nejvyšších úrovní specializace. Už jsem začal etapu dalších komplexů včetně výuky lékařského personálu, zdravotních sester, stážistů a lékařů.

Celková cena tohoto projektu je 20 milionů dolarů a již získal mezinárodní podporu od charitativních organizací, prominentních lékařů a představitelů společnosti ze Spojených států, Evropské Unie a asijských zemí.

Novinové články o zdravotnické podpoře

Mega Health Camp by Shirdi Sai Global Trust
Zář 25, 2006 medical charity
Sri Kaleshwar Examines Medicine
Sri Kaleshwar Examines Medicine
Dr. Clint Thompson, American doctor
Dr. Clint Thompson, American doctor
Free Meals Were Provided
Free Meals Were Provided

On August 6, 2006 the Shirdi Sai Global Trust conducted a free medical camp for the needy, which was funded by the western students of Sri Kaleshwar. Free medical check-ups, medicine and food were provided for approximately 3000 people. This clinic was the first step towards the creation of what will be a permanent medical clinic providing for the poor. The following was a report from the Andhra Jyothi Newspaper.

Sri Kaleshwar, founder of Shiva Sai Mandir ashram, inaugurated a free medical camp on Sunday, August 6, 2006, at the Rama Bhadralayam Temple. The ashram’s trust, Shirdi Sai Global Trust, conducted the camp where medical checkups, medicine, and meals were provided for approximately 3000 people.

Sri Kaleshwar gave this message to the gathering, “Service to humans is service to God.” He said that the program was conducted with the blessings of Sri Shirdi Sai Baba. He also said, “Without proper health, there is no use of wealth. Every human must develop kindness and distribute to the poor and the people in need from their earnings. Presently, in our state, many people are suffering with chikungunya, which is why we are giving free treatment and medicine to the poor.”

Mr. Paul Aryeh, trustee of Shirdi Sai Global Trust, said the free clinic was created under the guidance of Sri Kaleshwar. A team of both Indian and international doctors participated. Dr. Gurumurthy, Dr. Neelema Reddy, Dr. Vanaja, Dr. Chandra Moulliswar Reddy (from Hyderabad), Dr. Clint Thompson (USA), Dr. Thomas Bissinger (Germany). Shirdi Sai Global Trust chairman S. Nagi Reddy, Ravi, and 15 students from Sri Kaleshwar’s ashram also participated.

© 2005-2019 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí