Poslední zprávy

Charity for Pregnant Women in Anatapur
Čvc 15, 2012
Charity for Pregnant Women in Anatapur

In the last few months, the Shirdi Sai Global Trust began to support a local charity project in the city of Anantapur. The charity project is for pregnant ladies to receive healthy and nutritious food free of charge for the duration of their pregnancy.

On the occasion of the 4th month anniversary of Sri Kaleshwarʻs Mahasamadhi, this charity project was blessed by a celebration in a Sri Veerabrahmendra temple. After a homa to Sri Veerabrahmendra, the pregnant women were presented with grains and blankets. Also present were Katak dancers, who demonstrated their beautiful arts and orators gave inspiring speeches. This temple, with its powerful Veerabrahmendra Murti was supported during its construction two years ago by Sri Kaleshwar.

The charity project for the pregnant women is ongoing and plans are in progress to also support these women through their lactation period. At this time, one hundred ladies are included in the program.

Update from Penukonda...
Čvn 28, 2012

Zatímco vláda zprostředkovává v oblastech distriktu Anantapur postižených obdobím sucha pouze trávu zvířatům chudých farmářů, Šrí Káléšvarovo charitativní sdružení bude přes měsíc každý den poskytovat jídlo 400-500 farmářům, kteří pocházejí i z vesnic vzdálených 10-15 km od Penukondy.

Feeding the Poor – Drought Stricken Farmers

Díky tomuto videu si můžete udělat krásný obrázek o tom, jak v současnosti vypadá Dvárakmaj v Penukondě. První přestavba už byla dokončena. Pro studenty, kteří navštíví ášram, je krásným zážitkem daršan Matky, dotknutí se Svámího samádhi a obdržení jeho ticha.

Swami’s Samadhi, Dwarkamai, Penukonda

Po pauze trvající pár týdnů se v chrámu Šiva Sáí Mandiru opět shromažďuje více a více studentů, aby při árati obdrželi Bábovo požehnání.

Arathi to Shirdi Baba in the Shiva Sai Mandir, Penukonda
Global Guru Purnima 2012
Čvn 27, 2012

Guru Purnima už je skoro tady a my bychom se s vámi rádi podělili o seznam a mapy všech skupinových setkání, které se uskuteční po celém světě. Je to doba, která je příznivá pro splynutí s Mistrovým vědomím skrze ticho a pro oslavu života našeho milovaného Svámídžiho i celé linie Guruů.

Setkání na celém světě

  • Studenti v Penukondě vzdají čest Svámího Samádhi a budou se na něj napojovat. Na Svámího internetových stránkách, kaleshwar.org, budou živě vysílány některé z aktivit. Pro více informací navštivte, prosím, jeho webové stránky.
  • Silová cesta do Širdi začíná 1. července a bude probíhat do 5. července.
  • Událost v Laytonville začíná 1. července a bude probíhat do 3. července.
  • V Evropě, Japonsku a USA bude dohromady slavit kolem 27 skupin.

Pokud se nemůžete zúčastnit některé z Guru Purnimových událostí, můžete se z domova zapojit do celosvětového meditačního procesu. V době od 1. do 3. července odříkávejte svoji

osobní mantru (OM) + Svámího OM a/nebo mantru Šakti Gájatrí

tolik, kolik jen budete moci. Přidejte se také k našemu vzpomínání na zlaté chvíle se Svámím. Guru Purnima je krásná doba pro připomínání si těch nejmilejších vzpomínek na našeho drahého Gurudžiho, což je také způsob implementace Átma sandhana jógy.

V příloze najdete seznam všech skupinových setkání, mapy, kontaktní informace a podrobnosti o událostech.

Ať budete kdekoli, užijte si ten posvátný čas se svým mistrem a ticho.

Navíc vás srdečně zveme, abyste s námi sdíleli své zkušenosti z Guru Purnimy:

Pro Japonsko: japan@kaleshwar.org
Pro USA: info@us.kaleshwar.org
Pro Evropu: info@kaleshwar.eu

Přiložte, prosím, fotografie – především fotografii celé skupiny!

Nádhernou a požehnanou Guru Purnimu!

Káléšvarovy bhadžany z Penukondy!
Bře 23, 2012 kaleshwar

Zpěv Káléšvarových bhadžanů byl pro nás nástrojem pro léčení našich zarmoucených srdcí a významnou součástí našeho sjednocení, abychom mohli uctít a posílat lásku našemu milovanému Gurudžimu, který je nyní zde ve Dvárakamaji v Penukondě v mahásamádhi.

Prostřednictvím našeho oddaného zpěvu Krišnovi posíláme energii ze Svámího samádhi do srdcí všech studentů i všem lidem na celém světě. Připojujeme pět bhadžanů, které jsme společně zpívali při poslední celosvětové konferenci. Doufáme, že si užijete esenci těchto bhadžanů, které jsou plné zdejší energie, a obdržíte božské léčení a požehnání do svých duší.

Kéž všichni pokračujeme v posilování bhakti ve svých srdcích skrze zpěv bhadžanů, skrze léčení nemocných a skrze péči o lidi v nouzi a kéž roste naše inspirace a vyzařuje nádhernou univerzální esenci našeho božského mistra, Šrí Káléšvary.

Džej Guru Datta!

Sri Kaleshwar Takes Mahasamadhi
Bře 15, 2012 kaleshwar
Sri Kaleshwar, January 8, 1973 -- March 15, 2012
Sri Kaleshwar, January 8, 1973 — March 15, 2012

Náš milovaný Gurudži, Svámí Káléšvara, vzal ve čtvrtek 15.března v 15:00 indického času Mahásamadhi.

Jako pro lidské bytosti je pro nás při odchodu takového úžasného přítele, učitele, gurua a spřízněné duše přirozené cítit smutek a žal. Ale v rámci nesmrtelné starodávné duchovní tradice, jejímuž sdílení s celým světem zasvětil svůj život, my vskutku oslavujeme božský život, oběť, práci a konečně i mókšu, které tato velká duše dosáhla. Džej Guru!

© 2005-2020 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí