Je velmi, velmi důležité, ať to stojí, co to stojí, pokusit se ochránit alespoň deset lidí kolem sebe, ze všech úhlů; emočně, zdravotně, sirotčinci, domovy důchodců, ať je to cokoli…

Rozvoj infrastruktury

Také k vidění

Je velmi, velmi důležité, ať to stojí, co to stojí, pokusit se ochránit alespoň deset lidí kolem sebe, ze všech úhlů; emočně, zdravotně, sirotčinci, domovy důchodců, ať je to cokoli. Vytvořte koloběh lásky. Kruh lásky… to pomůže. Je to dobrá karma sádhanta, karmicky to pomůže nám, vám i vaší rodině.

Vím, že jste zaneprázdnění… přesto jim pomožte. Planeta hladoví. Miliony, miliony, miliony lidí hladoví po pomoci.
Šrí Káléšvara

Projekt Adoptuj vesnici

V lednu roku 2008 udělal Šrí Káléšvara, předseda SSGT, odvážný krok a adoptoval v místním distriktu Ánantapur sto vesnic. Tyto vesnice postrádaly základní podmínky pro život a práci, jako je pitná voda, silnice, odpadní systém a elektřina. Cílem SSGT a jeho předsedy je razit cestu rozvoji venkova a sociálních standardů. Díky podnikání těchto kroků mají nyní mnohé vesnice zajištěny základní potřeby pro svůj společenský růst a ekonomický rozvoj.

Místní silnice a ekonomická rejuvenace

V lednu roku 2008 daroval Šrí Káléšvara a SSGT 250.000 dolarů (jeden karor rupií) na rozvoj obce Penukondy, což ovlivnilo jejích 18 částí. Byly vybudovány betonové cesty.

Kromě toho bylo vyhrazeno dalších 70.000 dolarů (30 lákhů) na rozvoj tzv. „Model Market“ („vzorového tržiště“), který by se zavedl ve starších, sešlých oblastech distriktu. Tato práce by městům poskytla nesmírně potřebné zavedení odpadu, čisté vody a odvodňovacích systémů. Šrí Káléšvara se také zavázal k výstavbě společenské oddací síně, která by byla užitečná především pro chudé lidi.

Rozvoj národní dálnice

Pohled z hory Penukondy
Pohled z hory Penukondy
Darování pouličního osvětlení
Darování pouličního osvětlení

Šrí Káléšvara, předseda SSGT, se 9. května 2008 zavázal k finanční podpoře místní vládě na vybudování silnice do Penukondy, která by měla být místním rozšířením národní dálnice č. 7. Odhadované výdaje dosahují hodnoty téměř 545.000 dolarů (2.19 karorů rupií). Silnice bude vybudována z vrcholu hory Penukondy a její součástí bude most k jezeru, které se na ní nachází. Hotová silnice bude mít z vrcholu hory k jejímu úpatí devatenáct serpentin a napojí se na národní dálnici č. 7.

Pouliční osvětlení

V květnu roku 2007 získalo 42 vesnic od SSGT v rámci rozvoje infrastruktury pouliční osvětlení. Všechny tyto lokality jsou natolik chudé a zaostalé, že nikdy neměly základní infrastrukturu.

Podpora a rozvoj ve spolupráci místní vládou

Filozofií SSGT je úzká spolupráce s místními a státními úřady. S jejich podporou a jednotou a spoluprací mezi soukromými charitativními fondy a vládními činiteli, má většina projektů dlouhodobý úspěch. Díky spolupráci s mnohými sarpanči (místními zastupiteli distriktu) daroval Šrí Káléšvara a SSGT tisíce dolarů na vládou sponzorované projekty a rozvoj.

17. dubna 2008 sezval Šrí Káléšvara do Šiva Sáí Mandiru představitele 100 vesnic, aby mu mohli předat žádosti o pomoc s řešením problému s pitnou vodou, se kterým se ve svých vesnicích potýkají. Do 27. dubna byl dokončen vývrt nových studen.

Novinové články o rozvoji infrastruktury

Sai Kaleshwar Donates 25 Lakhs for Flood Relief
Říj 03, 2009 infrastructure charity

Courtesy of The New Indian Express

Spiritualist and Shirdi Sai Global Trust chairman Sai Kaleshwar has donated Rs 25 lakh for flood relief. Sai Kaleshwar handed over a check for Rs 12 lakh drawn in favour of Apco to Penukonda deputy tahsildar K Seshu at Shiva Sai Mandir today.

Handloom fabrics will be purchased for flood victims with the sum. Another check for Rs 13 lakh was also handed over to the deputy tahsildar. Sai Kaleshwar urged the District Collector to purchase essential commodities with the amount and distribute them to flood victims.

Temple Broadcast Speaker System
Srp 28, 2008 infrastructure social charity

Courtesy of Sakshi, Eenadu, Surya, Vartha, Andhrajyoti

Distributing microphone set to head of village
Distributing microphone set to head of village

A beautiful message of unity, caring and co-operation came to Andra Pradesh today as free microphone sets were distributed for temples in 65 different villages. The donations came from Sri Kaleshwar of Penukonda.

Swami in his speech said that “where ever there is peace, stability and spirituality such communities will become well developed and happy”. As part of his new project to develop 100 villages in the local area, local temples of all faiths received free microphone sets. Already, 65 villages have received these gifts, the remaining villages will receive their new sets very soon. Now with the new microphone all the people in each village can listen to God’s words every day, keeping aside all the misunderstandings among each other and turn towards God. Developing spirituality helps the communities in maintaining peace and harmony in their villages".

Swami’s heartfelt concern dedicated action goes to all the 100 villages he has adopted. He said that of the 100 villages which he adopted, 62 villages were badly in need of drinking water facilities. He said that the drilling of new bore-well’s had been finished and the new motors to pump water and new pipes had also been distributed for each and every village. The remaining villages will also be provided with drinking water facilities very soon.

Construction of Road into Penukonda Fort
Kvě 09, 2008 infrastructure charity

Courtesy of Surya

View from Penukonda mountain
View from Penukonda mountain

On May 9th, 2008, Sri Kaleshwar, chairman of SSGT committed financial assistance to the local government for constructing a road into Penukonda as a local extension from National Highway No. 7. The estimated cost is nearly $545,000 (2.19 Crores of Rupees). The road will be constructed from the top of Penukonda mountain, and will include a bridge connecting the mountain lake located on top of the mountain. Once constructed, the road will have 19 turning points till the foot of the mountain, where it will connect and join National Highway No. 7.

New Borewells for the 100 Villages Program
Dub 27, 2008 infrastructure charity

courtesy of Surya, Saakshi

Accepting application from head of village
Accepting application from head of village
New borewell being drilled
New borewell being drilled

On the 17th of April Swami invited all the leaders of the 100 Villages to Siva Sai Mandir to give their applications regarding the problems they are facing in their villages. Especially drinking water facilities.

By the 27th of April the next set of bore wells was completed.

A ceremonial Fire Puja on completion of the next set of bore wells for the 100 Villages Program was performed and attended by the devotees of Sri Kaleshwar from the Siva Sai Mandir:

Hari Krishna, Ramanjanaylu, Pragathi Bank Director Subhadramma, MPTC Mr. Sri Ramulu, Surpanch from Penukonda and Anjanayaswamy Temple Members. This was held at Timmapuram Villiage.

Developing Penukonda
Led 29, 2008 infrastructure charity

Courtesy of Andhraprabha

Sri Kaleshwar and SSGT donated $250,000 (one crore rupees) for the development of Penukonda municipality, affecting 18 sections of Penukonda Village. Cement roads were constructed.

In addition $70,000 (30 lakhs) has been reserved for development of a “Model Market”, which would infuse into older, rundown areas of the district. This work would provide badly needed sanitation and drainage facilities for the town. Sri Kaleshwar has also committed to constructing a Community Marriage Hall, which will be particularly useful for the poor people.

© 2005-2020 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí