Ášram

Šiva Sáí Mandir
Šiva Sáí Mandir

Penukonda je posvátné silové místo s dlouhou historií spojenou s tisíci světci a božskými dušemi. Nejsilnější panovník v indické historii, světec a král Krišnadevaraja, žil během své vlády v Penukondě a měl zde svůj dvůr. On a velcí rišiové, kteří byli součástí jeho družiny, ochraňovali prastaré vědění.

…domov této dávné moudrosti dostává nyní podobu univerzity s názvem Univerzita duše Šrí Káléšvary. Je místem pro průpravu v pokročilé spiritualitě.
Šestipodlažní komplex apartmánů v ášramu
Šestipodlažní komplex apartmánů v ášramu

Ášram Svámího Kaleshwara se nachází na této prastaré posvátné půdě, vedle královského paláce, uvnitř hradeb starobylé pevnosti. Znovuobjevení domova této dávné moudrosti dostává nyní podobu univerzity s názvem Univerzita duše Šrí Káléšvary. Je místem pro průpravu v pokročilé spiritualitě. Jako posvátné silové místo je ášram sám o sobě jedinečnou „učebnou“, kde se vyučuje a zkoumá prastaré vědění rišijů skrze „praktická cvičení“ – božské procesy, prováděné podle posvátných formulí, které demonstrují zázračnou tvořivou energii Boha přístupnou pro každého z nás.

Meditační svatyně Dvárakamaj
Meditační svatyně Dvárakamaj

Svámí Kaleshwar umocnil úžasnou sílu a přirozenou krásu tohoto božského prostředí budováním každého aspektu ášramu podle Káléšvarova Vástu™. Ášram je vskutku rájem Vástu: majestátný Šiva Sáí Mandir, který je sídlem překrásných chrámů pro Širdi Bábu a Ježíše; Dvárakamaj, meditační svatyně, která je používána při božských procesech k otevření vyšších spirituálních kanálů; dva pětipatrové komplexy apartmánů umístěné na jihu a jihozápadě; na severovýchodě studenti meditují nebo se procházejí v otevřených zahradách, kde se přímo za hlavní ášramovou bránou nachází impozantní fontána. To vše spočívá na úpatí hory Penukondy, kde jsou tucty chrámů a skrytých meditačních jeskyní.

Od skromných začátků jednoduché chýše s doškovou střechou až k velkolepému poutnímu centru, kterým se nyní stal, ášram stále roste a vychází vstříc vzrůstajícím potřebám těch, kteří zde získávají mistrovství díky pokročilým spirituálním praktikám, jež se zde nabízejí. Stejně jako spiritualita samotná, je i ášram neustále se rozvíjejícím dílem.

Od roku 1997 přijíždějí studenti z celého světa zažít božskou energii ášramu a pohroužit se do posvátného vědění dávných rišijů, které se zde vyučuje. Pro mnohé se ášram stal osobním silovým místem, v němž se hlouběji ponoří do vztahu s Božstvím, poznávají, kým opravdu jsou a co mají na této planetě vykonat. Studium, které je srovnatelné s programem Ph.D. ve spiritualitě, je sestaveno tak, aby probudilo úžasné léčivé schopnosti a kanály osvícení, jež jsou nezbytné k léčení a službě světu. V dnešní době je potřeba mnoho léčení a služby. Svámí říká, že jeho povinností i povinností jeho studentů je tyto potřeby naplnit.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí