Bhadžany a hudba Šiva Sáí Mandiru (SSMM)
Vedené a inspirované Šrí Káléšvarou

Studium bhadžanů a indické hudby na Šrí Káléšvarově Univerzitě duše

Můžete si to ověřit v kterémkoli ášramu, na jakémkoli místě, tyto rytmy nikde nenajdete. Jsou jemné, melodické a nenáročné, takže si je může oblíbit každý. Můžete se na ně naladit. Naladíte se na ně. Pokud jste vyladěni na jemnou hudbu, samozřejmě, vaše myšlenky, činy, aktivity, váš životní styl, všechno se zjemní.
Šrí Káléšvara
Večery s bhadžany, Šiva Sáí Mandir, Penukonda -- čistá radost
Večery s bhadžany, Šiva Sáí Mandir, Penukonda — čistá radost
Sankirtan je jednou z cest jak dosáhnout Boha.
Šrí Káléšvara

Studium bhadžanů v hudebním stylu Šiva Sáí Mandiru představuje hlubokou průpravu jak v teorii, tak v praxi. Bhadžany se řídí vnitřními pravidly a byly vytvářeny na základě prastarých vědomostí z indické tradice. Tyto vědomosti poukazují na léčivý aspekt vibrací zvuku a na vliv, který mají na tělo, mysl, srdce a duši. Když zpíváte bhadžan, začínáte poznávat, kdo jste. Zpěv bhadžanů vás ve své podstatě napojuje na Boží energii a dovoluje vám rozpoznat, že jsme všichni jedním. Splynout s vesmírnou energií, splynout s Bohem je konečný nejvyšší cíl naší duše. Zpěv bhadžanů je cestou k dosažení tohoto cíle.

Bhadžany Šiva Sáí Mandiru, Penukonda
Bhadžany Šiva Sáí Mandiru, Penukonda
Šrí Káléšvara povzbuzuje a vede večer s bhadžany.
Šrí Káléšvara povzbuzuje a vede večer s bhadžany.

V duši a v srdcích každého z nás je rytmus – rytmus, který zrcadlí povahu lidstva. Je to rytmus, který rozkmitává zdroj toho, kdo jsme, proč jsme sem přišli a kam odsud půjdeme. Kdokoliv dokáže zahrát tento rytmus, může pozvednout lidstvo. Vnitřní stavba bhadžanu vám umožňuje vytvářet, posílat a přijímat božskou transformující energii.

Zpěv bhadžanů je velmi silným léčením pro vás samotné i pro ostatní. Šrí Káléšvara tomu říká Sangítha prakšalana, léčení srdce poslechem melodické hudby.

Stáhnout bhadžan Svágatam Krišna
Stáhnout bhadžan Svágatam Krišna
Gustav Vignešvara a Sabínamáj vedou nácvik bhadžanů
Gustav Vignešvara a Sabínamáj vedou nácvik bhadžanů

Gustav Vignešvara a Sabínamáj – vedoucí, učitelé a interpreti hudby Šiva Sáí Mandiru, Penukonda, popisují, jakou roli mělo v jejich životě transformující léčivé působení bhadžanů. „Skrze bhadžany jsme zakusili napojení na vesmírnou energii a její sílu. Bhadžany mají nesmírnou kapacitu transformovat lidi. Jsme živoucím příkladem síly bhadžanů. Pomohly nám stát se více autentickými, uvolněnými, čistými, zářícími, šťastnými, oddanými, odevzdanými, pravdivými a milujícími lidskými bytostmi a naučily nás, co to znamená být přítomen právě v tomto okamžiku – v čase i prostoru.“

Šrí Káléšvara učinil jasné prohlášení, že hudba Šiva Sáí Mandiru v Penukondě potřebuje silné kořeny, aby bylo zaručeno, že tento styl melodické a léčivé hudby na planetě přetrvá. Každý, kdo má zájem, může se podílet na budování těchto pevných kořenů a stát se součástí hudby prostřednictvím nabízené výuky a procvičování. Pokud máte zájem, napište Hudbě Šiva Sáí Mandiru: ssmmusic@kaleshwar.org.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí