Osvícení
Zlaté výroky Šrí Káléšvary

Osvícení je více, než jen meditování

Jen meditování, obdržení vizí, bytí v tranzu, to není osvícení. Je to jako skála. Sochu, kterou z ní skutečně chcete mít, si musíte vytesat sami. Důležité je, nakolik zručný jste sochař. Pak je i váš život skutečně dobře dotvořen.

Osvícení znamená pomáhat něčí duši

Jen tak sedět pod stromem, užívat si energie, vidět obrovské světlo, pociťovat své tělo jako pírko, jako list, to není osvícení. Osvícení je, když pomáháte něčí duši. Když léčíte duši a ono to funguje, to je 100% osvícení.

Jaký smysl má vaše osvícení?

Změňte svůj život a staňte se svatým léčitelem, léčitelem duší. Jaký smysl by jinak mělo vaše osvícení? Z jakého důvodu pomáhal Ježíš všem těm lidem? Z jakého důvodu Buddha meditoval a meditoval? Jeho duše zcela uzdravila milióny lidí; jeho duše na to byla připravená. Každému, kdo se k němu modlil, poslal svou energii. Vyzkoušejte tuto praxi, dokud jste ve svém těle. A pak, až své tělo opustíte, kdokoliv na vás pomyslí, energie vaší duše mu přijde na pomoc.

Čistá láska je stádiem osvícení

Když prožíváte čistou lásku, čisté „připoutání“ (náklonnost) a žijete ji a užíváte si ji, je to ráj. To se na jedné úrovni nazývá stadium osvícení.

Osvícený člověk sdílí obrovskou lásku

Člověk, který skutečně dosáhnul plného osvícení, velká duše nebo svatý muž, znamená to, že kapacita jeho duše, jeho světla, je obrovská. Je to jako ekvivalent 200 wattové žárovky, 1000 wattové žárovky, 5000 wattové žárovky. Způsob nabíjení této žárovky není nic jiného, než nasávání té nejvyšší energie a sdílení obrovské lásky. Předávají svou obrovskou lásku tisícům lidí. Jen obrovskou lásku. Všichni lidé jsou přitahování k těm, co vysílají obrovskou lásku, jejich úsměv na tváři přitahuje. Přitahují ostatní, protože jejich srdce jsou zcela otevřená a plná obrovské lásky. V tomto vesmíru jsou silnými dušemi jen světci.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí