Proces mahápaňčabhút™
Starodávný vědomostní systém vyučovaný Šrí Káléšvarou

Meditace u řeky Tungabanga v Hampi
Meditace u řeky Tungabanga v Hampi
Starobylý chrám postavený na břehu řeky v Hampi
Starobylý chrám postavený na břehu řeky v Hampi

Počáteční kurz elementů, Proces pěti elementůTM, očišťuje naše tělo, nabíjí naši duši pěti elementy a otevírá napojení na kosmickou energii. To je část A. Část B, Proces mahápaňčabhút™, je také pro pročištění, ale na ještě hlubší úrovni. Souvisí přímo s energií vaší duše a její kapacitou. Naučíte se rozpoznávat a zvládat kanály silných iluzí kolem své duše a omývat je. Je to velká kapitola o máje, iluzi, karmě a negativitě a tom, jak toto všechno působí na vaši duši a ovlivňuje váš život.

Proces mahápaňčabhút™ se skládá ze dvou hlavních částí. První část se zaměřuje na „bloky“. Bloky jsou veškeré negativní emoce, myšlenky a činy vytvářející negativní vibrace ve vaší duši. Dokud nejste schopni rozpoznat své bloky, jste jejich obětí. Ony jsou temnotou zakrývající světlo vaší duše a nejobtížněji dosažitelné kanály k mistrovi. Abyste zvládli iluze duše, musíte rozvinout značnou duševní odolnost a silné ochranné kruhy. Tato část vyžaduje hluboké vnitřní uvědomění, upřímnost, otevřené srdce, odvahu a hluboké odevzdání se. Proces se zaměřuje na tyto bloky a mistr přichází jako váš „dobrý nepřítel“ – záměrně vytváří okolnosti pro vaše bloky, aby se vynořily na povrch – aby vám pomohl je zakusit a identifikovat. Stejně jako na začátku Procesu pěti elementů™ bylo pro vás nezbytné vyléčit sebe sama před tím, než jste mohli začít léčit druhé, ani zde nemůžete bez omytí svých vlastních bloků pomáhat ostatním omývat jejich karmy. Vaše iluze a karmy se projevují právě skrze pět elementů.

Druhá část Procesu mahápaňčabhút™¬ vás přivede k hlubšímu, přímému porozumění jemné energii každého elementu. Přiblížíte se k ovládání pěti elementů. Například, jakmile jste schopni ovládat vnitřní energii elementu vody, můžete omýt 80 % iluzí. Můžete dělat překrásné zázraky – jako regenerovat duši, která opustila tělo. Skrze tento proces můžete krásným způsobem podpořit péči o Stvoření.

K tomu, abyste se opravdu stali mistrem, stali se z jedné části stvořitelem zodpovědným za lidské karmy – pročišťovali je, omývali je, uvolňovali je – a abyste byli schopni předávat božské zkušenosti, musíte projít těmito kanály vnitřních pěti elementů. Získáním této energie se stanete způsobilými pro další nádherný krok: přípravu na daršan s Božskou Matkou.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí