Súrja nádí a Čandra nádí
Starodávný vědomostní systém vyučovaný Šrí Káléšvarou

„Dovršíte Realitu, abyste poznali, kdo jste, co je vaše dharma (povinnost), kdo je Matka, kdo je Ježíš, kdo je Bába, co je to Stvoření, co je zrození a smrt. Chci z vás udělat nejsilnější léčitele na planetě. Měli byste být jako svíčka, stále hořet a dávat někomu světlo. Chci, abyste na planetě demonstrovali určité ohromné, neuvěřitelné věci, větší než Ježíš.”

„Na planetě jsou dva procesy. Jeden je Súrja nádí, druhý je Čandra nádí. Súrja – slunce, Čandra – měsíc. Tato dvě nádí – SoHam. Nadechujeme, vydechujeme. Tenkrát, před tisíci lety, to v sanskrtu napsali do knih palmových listů. Kdo má kontrolu nad pránájámou (kontrolou dechu), může opravdu tvořit úžasné, zázračné věci. Ti, kteří umí kontrolovat pránájámu, švásakriju, jsou úspěšní. I když máte léčitelské schopnosti, cítíte v životě spoustu starostí. Když opravdu víte, jak se vybít skrze nádech a výdech, můžete se skutečně ochránit před svými negativními karmami. Tak velká moc je ukryta ve vašem nádechu a výdechu. Celá část vašich energetických čaker je spojena s náchem a výdechem.”

Věda má vzorce. Také spiritualita má vzorce. Pokud je praktikujete, můžete se spojit s božskými dušemi, božskými anděly a Božskou Matkou. Palmové listy, manuskripty napsané před tisíci lety, odkryly dva posvátné vzorce k osvícení: procesy Súrja nádí a Čandra nádí. Súrja je slunce – váš nádech. Čandra je měsíc – váš výdech. Ovládnutím pránájámy, nádechu a výdechu, se uvolňujeme z utrpení, zlomeného srdce a deprese a vytváříme nejvyšší osvícení, blaženost a zázračné schopnosti.

Pokud ve svém životě chcete bojovat s negativitou a demonstrovat zázračnou energii, abyste pomohli společnosti a planetě, potřebujete dvě věci – čistou lásku a sílu. Síla je Súrja nádí a láska je Čandra nádí.

Tyto procesy přivádí element ohně a element vzduchu do vašeho stavu vědomí. Vědomí není nic jiného, než schopnost zažít to, čemu vaše lidská mysl, lidské srdce a lidská duše nevěří. V tomto stadiu drží duše energii ohně a vzduchu, tu kosmickou sílu, ve svém vědomí. Používání ohně a vzduchu je způsob, jakým kterákoli božská duše, která přišla na tuto planetu, ukázala cestu čisté božské lásky a přinesla mír a tvořivost svým studentům, aby mohli léčit jakýkoli druh negativních sil a ustáli iluze přírody.

Po praktikování tohoto procesu začne energie kundalini stoupat od kořene vaší páteře míchou vzhůru, až zasáhne vaše třetí oko. Oheň se z vašeho třetího oka přenese do vašeho vědomí a stále bude dávat vysoké vibrace. Pak ani příroda nemá šanci hrát na vás iluze. Nulová šance.

Tato léčivá transmise Čandra nádí dobíjí a probouzí vaše vědomí, otevírá vaše třetí oko, kompletně ho omývá a odstraňuje prach ze zrcadla vaší duše, abyste se uviděli a získali naprostou jasnost. Pak budete ze všech úhlů v saččidánandě. Budete moci vést svůj život s jistotou a bez jakýchkoli vyrušení.

…rozvíjíte čistou, ryzí Stitha pregnatha ánandu, což znamená, že vše přijímáte stejně, ať je to cokoli. Neexistuje tragédie; neexistuje radost. Je to stadium uprostřed, kdy jste stále klidnou, tichou osobou, nezaměřující se na starosti, ani štěstí. Ánandy neznamenají nic jiného, než obrovskou blaženost navěky věků. Jak je v tomto univerzu obtížné být schopni toto obdržet!

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí