Mise

Širdi Bábovy sandály a léčivá hůl
Širdi Bábovy sandály a léčivá hůl

Lidé z celého světa jsou svědky božských darů Svámího Káléšvary: byly zdokumentovány stovky zázraků, tisíce a tisíce lidí zažily jeho léčení, jeho knihy a učení odkrývají vědění, které nikdy předtím nebylo dáno světu, cestuje po světě, pomáhá a léčí každým rokem více a více lidí, rozsáhle a do hloubky přednáší o posvátných vědomostech Indie, které mu byly předány. A přesto, když je tázán, co cítí jako svůj největší dar světu, jednoduše odpoví: „Moje studenty“.

Každá duše má potenciál dosáhnout úrovně Širdi Báby nebo Ježíše a přispět světu úžasnými věcmi… To je mé zlaté tvrzení.

„Každá duše má potenciál dosáhnout úrovně Širdi Báby nebo Ježíše a přispět světu úžasnými věcmi,“ říká Svámí. „Každý toho může dosáhnout. To je mé zlaté tvrzení. To je má mise. Všichni jsme si rovni. Co říkal Ježíš Kristus? Kdo v něho opravdu věří, stane se silnějším než on. To znamená, všichni jeho studenti. Všichni jsme si rovni.“ Svámí věří, že povinností mistra je předávat studentům vědění tak, aby mohli dosáhnout jeho úrovně, a ne je navěky udržovat jako studenty nebo oddané stoupence. „Studentství je druh otroctví,“ říká Svámí. Jeho vroucným přáním je vytvářet duchovní mistry, kteří jsou „větší“ a silnější než je on sám.

Přinášet světu starodávné vědění

Šrí Káléšvara učí starodávné vědomosti
Šrí Káléšvara učí starodávné vědomosti

„Jediný rozdíl mezi mistrem a studentem je vědění,“ říká Svámí. „Mistr ví určité věci, které student zatím neví. Pokud jím mango, je pošetilé říci vám pouze, „Je to tak sladké!“ Musíte tu sladkost okusit sami. Svámí říká, že musíte mít ty vědomosti a že je jeho dharma, jeho povinnost, přinést pradávné vědění velkých rišijů Indie do moderního světa. Po tisíce let bylo toto vědění skryto a ochraňováno a bylo předáváno pouze několika lidem. Nyní je čas, aby svět získal vědomosti mocných duchovních systémů, které jsou popsány v prastarých rukopisech.

Výuka Vástu během Univerzity duše 2006/2007
Výuka Vástu během Univerzity duše 2006/2007
Šrí Káléšvara přeplouvá řeku v Hampi
Šrí Káléšvara přeplouvá řeku v Hampi

Vědomosti jsou důležité a je také důležité, jak je používáte. Toto je moudrost, kterou Svámí Káléšvara s otevřeným srdcem předává světu. On je duchovní mistr, který je zaměřený na vytváření dalších duchovních mistrů – stovky dalších – kteří postupně budou mít kapacitu vytvořit stovky a tisíce dalších. Všichni z nich budou vyškoleni k tomu, aby přinesli osvícení a léčení lidstvu během tohoto zlomového období.

Podle Svámího je současný stav spirituality hluboce nešťastný. Věří, že mnoho světců zničilo spiritualitu tím, že opravdové vědění ukrývají a ospravedlňují svou neochotu dávat ho světu výroky typu: „Vrána je vrána, nemůže se stát pávem.“ Svámí říká, že tohle je čistý egoismus. Věří, že každý člověk je dítětem stejného Boha. Svámí celým svým srdcem hájí názor, že každý je hoden tohoto vědění, které by mělo a musí být předáno světu. Mění způsob, jakým lidé pohlížejí na duchovního mistra. Učí, že byste se měli dívat na duchovního mistra jako na svého přítele, bratra, průvodce a nejbližšího příznivce, nikoli jako na boha.

Také velmi silně nesouhlasí s mistry, kteří něco jiného říkají a něco jiného dělají, a kteří říkají studentům, aby vždy následovali přísná pravidla – jako být vegetariáni, zdržovat se alkoholu nebo sexu – přestože si sami tajně tyto věci užívají. Svámí učí, že toto je pokrytecké. Sám učí, že díkša (pokyny a omezení) je nezbytná k dosažení určitých energií během specifického duchovního cvičení; stejně jako je specifická délka a rozsah každého cvičení, tak je specifická i k ní přiřazená díkša. Nicméně všeobecně Svámí nepožaduje po svých studentech následovat přísná životní omezení. Učí, že je zločin zabíjet něčí štěstí a argumentuje, že to není výraz opravdové spirituality.

Misí Šrí Káléšvary je změnit způsob, jakým je spiritualita praktikována – přinést celému lidstvu novou úroveň spirituality, takovou, která přinese štěstí do srdce každého člověka a která změní světový systém víry. To je jeho povinnost, jeho dharma. Všechno, co dělá, dělá proto, aby splnil svůj slib.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí