Šaktipat
by E.V.

Měl jsem několik pozoruhodných zážitků a rád bych se podělil o jeden z nich. Už asi dva roky chodím na „extatické“ taneční večery. Je to každotýdenní tančení a účastníci jsou, abych tak řekl, zajímavou směsicí příslušníků nového věku, lidí, kteří potřebují ventil, a lidí, kteří potřebují léčení. Při tomto druhu tance je vždy hodně otevřenosti a vnímavosti, naživo hraje DJ, je to kombinace duchovní hudby, hypnotické hudby a tak různě.

Po Šivarátri jsem si šel zatančit. Na konci si vždy lidé sednou do kruhu a sdílí své zážitky. Tenkrát jsem sdílel některé ze svých zážitků z Indie. Řekl jsem jim, že mám vysoce nabitou sandalovou pastu a pokud si to jejich duše přeje, rád jim dám šaktipat. Na další týden jsem si připravil informační leták vysvětlující význam šaktipatu a po skončení dalšího tanečního večera čekalo na šaktipat tak 50 až 60 lidí! Byl to můj první podobný zážitek.

Každý tanec začínám meditací a v tuto zvláštní noc jsem si přinesl svou sochu Šivy Natarádži a Božské Matky a dal jsem je na opačné strany místnosti. Cítil jsem, že taneční energie byla tento večer obzvláště nízká, příliš egoistická a příliš smyslná. Začal jsem odříkávat modlitbu Mahákálí. Doopravdy jsem cítil, jak se energie zvedla a jak skrze mě v nárazových vlnách energie stoupá. Po mantře Mahákálí jsem dělal Šakti Gajatri a skončil jsem mantrou éteru. Cítil jsem, jak s odříkáváním mých modliteb stoupá energie celého místa, skoro jako energetická vlna nebo pás, který nepřetržitě putuje sem a tam po celém tanečním parketu.

Cítil jsem Mahákálí, jak bere svůj meč a odsekává ta ega! Následoval pozoruhodný mír – Šivova energie. Na konci tance se vedoucí, která je poměrně dobře naladěna na duchovno, stala sdílnější a pravila: „Víte, nikdy dříve jsem nic takového neřekla, ale dnes večer jsem velmi silně cítila energii Matky a Otce.“ Později jsem s ní mluvil a sdělil jí, co se dělo a ona nad tím jen v tichosti kroutila hlavou.

V důsledku modliteb, meditace, šaktipatu a přítomnosti na energetickém místě se řada lidí otevřela a sdělila, že si od doby, co dostali šaktipat se sandalovou pastou, opravdu prošli spoustou pročištění. Ne jenom pár jednotlivců, ale řada z nich přišla a řekla: „Jsem tak rád, že jsi dnes večer tady. Těším se zase na tvou přítomnost.“ A podobné věci. Džej Guru!

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí