Káléšvarovo dětství

Káléšvara v 7 letech při návštěvě chrámu se svou rodinou
Káléšvara v 7 letech při návštěvě chrámu se svou rodinou

Káléšvara Anupati se narodil před úsvitem, v pondělí 8. ledna roku 1973, ve městě Madhavaram, v distriktu Kuddapah, státě Ándhrapradéš v jižní Indii. Jeho otec Subaraijadu, vážený profesor, a matka Subbamma, oddaná žena v domácnosti, vychovávali svého syna, jeho staršího bratra a tři sestry v hinduistické tradici. Téměř ve všech ohledech byli typickou indickou rodinou. Kromě jejich prostředního dítěte. Od začátku se Káléšvara jasně odlišoval.

V jeho přítomnosti se odehrávaly zázraky: jednou uviděl Svámího dědeček božské zjevení bohyně Sarasvatí střežící Káléšvarův spánek.
Šilpa tančí na školním přestavení
Šilpa tančí na školním přestavení
Šilpa a Navja
Šilpa a Navja

Káléšvara do svých sedmi let nemluvil. Jeho celodenní stravu často představovala jen pouhá kapka vody. Když byl po letech tázán na důvod svého nezvyklého chování, jednoduše řekl, že nasával kosmickou energii. V jeho přítomnosti se odehrávaly zázraky: jednou uviděl Svámího dědeček božské zjevení Bohyně Sarasvatí střežící Káléšvarův spánek; jindy se nad ním vztyčila královská kobra tak, aby mu vytvořila stín, když podřimoval na dvorku dědečkovy farmy).

Káléšvara měl se svým dědečkem, jenž byl sám velkým léčitelem, speciální vztah. Každý den masíroval dědečkovi nohy. Během těchto důvěrných okamžiků ho dědeček tajně učil o mantrách a jantrách (posvátné diagramy). Káléšvara často kreslil jantry na malé měděné plechy a dával je nemocným dětem z vesnice. Tyto děti pak pocítily jejich léčivé účinky.

Káléšvara si užíval čas trávený s dědečkem, který byl bohatým vlastníkem půdy a zkušeným rybářem. Někdy s ním chodíval rybařit a pomáhal natahovat sítě. Cítil však k rybám velkou lítost a kdykoli mohl, házel je zpět do vody. Již jako dítě projevoval Káléšvara mimořádný soucit pro všechno živé.

Zatímco bohabojný dědeček tušil zvláštní osud svého vnuka a akceptoval božské události, které byly součástí vnukova vývoje, Káléšvarovi rodiče byli značně znepokojeni. Život duchovního člověka, život obětování se a odříkání, tolik vzdálen od úzce semknutého rodinného života, nebyl tím, co by si Káléšvarovi rodiče pro svého syna přáli. Chtěli mít ze svého syna doktora nebo právníka, užitečného a respektovaného člena komunity, stejně tak jako byl jeho otec. Naštěstí pro rodiče, Káléšvara jako dospívající chlapec vykazoval všechny znaky potřebné k naplnění jejich přání – vynikal ve škole, byl oblíbený a nevyjadřoval zájem o hledání Boha. Obavy rodiny se zdály být neopodstatněné. A pak se zjevil Širdi Bába.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí