Léčit jako Ježíš

by Monika

[Původně otištěno v časopisu Esotera 05.2005]

Esotera, strana 1 – klikněte pro náhled
Esotera, strana 1 – klikněte pro náhled
Esotera, strana 2 – klikněte pro náhled
Esotera, strana 2 – klikněte pro náhled

Na přelomu tohoto tisíciletí přijde mladý muž s mimořádným vztahem k Božské Matce. Bude žít u svaté hory v Penukondě. Matka, Ádišakti Parašakti, bude přijímat jeho uctívání a odpovídat na jeho modlitby. Bude ztělesněním lásky, které přinese světu Její energii. Přijde, aby se postaral o planetu a přinesl výjimečné znalosti a světlo. Jedinkrát ho spatřit, bude znamenat požehnání pro celý život. Když mu budete věřit, budete od něj automaticky přijímat šakti. Bude šířit kanály nadpřirozené síly pro každou duši, která má zájem, a přinese světu džívanmukti.

Tato slova byla napsána před více než 400 lety ve svaté knize palmových listů nazývané Káladžňjána. Mnoho světců a lidí po celé Indii věří, že se týkají Šrí Káléšvary. Tento rukopis, sepsaný Vírabrahmahéndrou – velkým světcem a inkarnací Brahmy – je indickým národním pokladem a je střežený indickou vládou. Přesně předpověděl světové události – v Indii i v zahraničí – stejně jako příchod velké Božské duše do Penukondy, svatého silového místa v jižní Indii.

Šrí Káléšvarovi se zjevila Božská Matka ve fyzické formě

Šrí Káléšvara se narodil v roce 1973 v malé vesnici v indickém státě Ándhrapradéš. Když byl malým dítětem, bylo jeho chování pro jeho rodiče podivné a znepokojivé. Zdál se být němý; prvních sedm let života nemluvil a často jako potravu přijímal jen kapku vody na konečcích prstů. Odehrávalo se kolem něho mnoho božských událostí. Během odpoledního odpočinku na dědečkově farmě se u nohou spícího chlapce zjevila Božská Matka ve formě bohyně Sarasvatí. Mnoho světců navštívilo dům rodiny, aby Káléšvarovým rodičům povědělo o výjimečném osudu jejich třetího dítěte. Ale skutečné Káléšvarovo duchovní probuzení nastalo, až když mu bylo čtrnáct let. Šrí Káléšvara udává, že se mu v opuštěném chrámu zázračně zjevil Širdi Bába – výjimečný světec, který zemřel roku 1918. Bába do Káléšvary přenesl božskou energii a proměnil pro něj misku zkaženého jídla v lahodný pokrm. Káléšvara to nazývá „dnem svého osvícení“. Jeho mistr Širdi Bába přišel a znovu se s ním setkal, aby v tomto životě probudil jeho kanály božské energie. Po tomto spontánně vyvstaly Káléšvarovy zázračné síly a léčivé schopnosti a začala jeho práce pro svět.

V následujícím desetiletí praktikoval pod Širdi Bábovým vedením intenzivní sádhanu Širdi Bába ho přivedl k prastarým rukopisům z palmových listů, sepsaným mahárišiji kteří tyto informace obdrželi přímo od Božské Matky a andělů. Cestoval napříč Indií, navštěvoval prastará silová místa a setkal se se stovkami významných světců, se kterými debatoval o svém bádání. Dělal procesy předepsané v rukopisech a zkoumal jejich výsledky. Tuto činnost nepraktikoval kvůli svému osvícení nebo pro dosažení nadpřirozených sil – ty již získal v jiných životech a nyní byly pouze znovu probuzeny. Tyto procesy byly naopak zkoumáním a testováním sádhany, kterou měl předat svým studentům a k získání určitých božských požehnání od Matky. Jako ovoce této činnosti přišly nesčetné zážitky: Božská Matka, Šiva a božské duše se zjevili ve fyzické formě a nabízeli mu dary. Žádal o požehnání pro blaho lidstva a zvláště pro úspěch svých studentů. To byla názorná ukázka síly správné meditace. “Říká: „Nezáleží na tom, co učím. Nezáleží na tom, čemu věříte. Důležité je to, co praktikujete. Správný směr přináší výsledky.“ Toto praktikování provedené s otevřeným srdcem, odevzdáním a obětavostí k vám přivede Boha. Toto jsou „svaté formule“ dané v knihách palmových listů, které ukazují, jak používat určité silné mantry a jantry, abychom přímo zakusili Božskou energii.

Cílem jeho života je přinést tyto znalosti světu. Šrí Káléšvára ale nepovažuje tyto vědomosti za svoje vlastní. Říká: „Nejsou to moje znalosti. Jsou to znalosti nadpřirozených světců. To, co máme, jsou, svým způsobem, formule: vědomosti z doby před třemi tisíci lety. Nyní je to poprvé, kdy jsou odhalovány. Úplně poprvé. Nyní mohou být používány. Moje mise, moje touha je, nechat tyto znalosti rychle narůstat. Předávám formule nadpřirozených energií. Jsou zkratkou k rychlému získání Božské milosti. Chci tyto znalosti šířit. Pak každý bude moci pocítit esenci Boha.“

Dříve byly tyto rukopisy před světem převážně ukryty. Byly předávány skrze linie světců v Indii, kteří je chránili a udržovali v tajnosti. Byly zpřístupňovány jen několika lidem. Ale Šrí Káléšvara říká, že přišel čas, kdy jsou lidé dostatečně zodpovědní, aby tyto znalosti používali k pomoci světu v tomto čase, kdy je jich nejvíce zapotřebí. Informace v těchto rukopisech jsou základním kamenem toho, co Šrí Káléšvara přináší světu – jsou to „mimořádné vědomosti“, které Káladžňjána předpověděla, že přinese. Obsahují klíč k otevření skrytého potenciálu lidí, k rozvíjení jejich osobního vztahu s Bohem a k pochopení mechanismu Stvoření.

Šrí Káléšvara říká, že i když je v naší době tolik temnoty a negativity, je zde také největší šance stát se velmi rychle osvíceným. Říká: „Skutečný cíl života je znát pravdu o tom, proč jsme zde. Před tím, než opustíte své tělo, snažte se poznat realitu. Dělejte cokoliv, co chcete, a zároveň přemýšlejte, co je smyslem toho, že jste sem přišli. Co je životní poselství, které chcete dát planetě? Každá duše musí být velkým vědcem, vědcem zkoumajícím duši. Musíte něco objevit a pak to poselství předat svým vlastním způsobem. Všichni pocházíme z této velikosti, ale ignorujeme velikost vlastní. Máme pocit, že jsme v temnotě. Ale tak to není! Je v nás ukryto neuvěřitelně velké světlo. Skrze určité procesy musíte tuto energii přivést, pak pro vás bude možné všechno a poznáte sami sebe.“

Léčit jako Ježíš Kristus: Rozpoznání vnitřního mechanismu zázraků

Šrí Káléšvara říká, že toto je v historii duchovnosti poprvé, co je tento druh energie, kterou nazývá zázračnou energií, dáván k dispozici mnoha lidem. Neznamená to jen obdržet zázračnou energii prováděním těchto praktik, ale na vlastní oči vidět vnitřní mechanismus zázraků – vidět, jak může být v přirozeném světě vytvořena nadpřirozená událost. K pochopení Boha musíme pochopit Božská energii. Božská energie nemůže být oddělována od zázračné energie. „Bůh je zázračná energie. Bůh je nadpřirozená schopnost. Bez zázračné energie Ho nemůžeme nazývat Bohem.“ říká. Je vidět, jak zázračná energie funguje: jak probíhá léčení – tok energie a její účinek – od přímé akce k reakci. Skrze tuto prastarou praxi získávají Šrí Káléšvarovi studenti schopnost prožívat a přijímat nejvyšší kosmické energie. Díky pozvednutí své vlastní energie se pro člověka stává možným spojit se s Božskou Matkou a vidět Ji na vlastní oči. Nyní je zázračný proces spojení se s Božskou Matkou odhalován všem, kteří o to s otevřeným srdcem usilují a kteří jsou ochotní provádět duchovní praxi přinášející toto božské požehnání. Šrí Káléšvara říká, že nabídl svůj život Božské Matce proto, aby mohl připravit a poskytnout vnitřní mechanismus zázraků. To proto měly stovky jeho studentů zážitky s Božskou Matkou a obdržely od Ní dary a požehnání. Říká: „Žádný mistr po dva tisíce let neposkytl záruku spojení se se skutečnou Matkou ve fyzické formě, k obdržení úžasných léčivých schopností a kanálů osvícení (od Ní)“.

Šrí Rámakrišna Paramahamsa, velký světec z Dakšinesvaru, praktikoval tyto sádhany, protože toužil vidět Mahákálí, formu Božské Matky. Skrze stejné procesy byl schopný získat kanál k tomu, aby Ji spatřil a mluvil s Ní každý den. Šrí Káléšvarův osobní názor je, že Rámakrišna Paramahamsa předal tuto praxi svým studentům, jenže oni nevěděli, jak se správně řídit instrukcemi, a proto neměli výsledky. Říká se, že dokonce i jeho nejlepší žák Svámí Vivékánanda viděl z Božské Matky pouze prst na noze. Šrí Káléšvara řekl: „Nevidíme, že by dnes některý z Paramahamsových studentů vedl planetu. Musíme počkat a vidět výsledky. Co se stane?“ Díky požehnáním uděleným Šrí Káléšvarovi samotnou Božskou Matkou, budou jeho studenti moci mít tuto zázračnou schopnost spojit se s Ní. Jakmile se jednou člověk spojí s Božskou Matkou, obzvláště s formou Mahákálí, všechen vzduch, který dýchá, se stane posvěceným. Bude očišťovat vše kolem sebe. Matčina energie bude skrze něho proudit a bude moci požehnat světu Její šakti. Šrí Káléšvara říká, že právě díky šakti člověk může pomoci světu a darovat zážitek saččidánandy.

Náboženství lásky

Ve Šrí Káléšvarově ášramu v Penukondě v jižní Indii jsou vyučovány prastaré vědomosti – „Věda o duši“. Znalosti a praxe jsou nástroje, se kterými může duše realizovat sama sebe, dosáhnout zázračných schopností a stát se púrna avatárem, zářící osvícenou duší, jejíž život je pro planetu inspirujícím poselstvím. Člověk, který rozumí tajemství života a smrti, může učinit nemožné možným a může dát ostatním přímý zážitek reality. Šrí Káléšvara říká: „Každá duše má potenciál dosáhnout úrovně Širdi Báby nebo Ježíše a přispět světu úžasnými věcmi. Každý to může udělat. To je mé zlaté tvrzení. To je moje mise. Všichni jsou si rovni. Co říkal Ježíš Kristus? ‚Kdo ve mě opravdu uvěří – stane se silnějším, než já sám‘. To znamená, všichni jeho studenti.“

Šrí Káléšvara cítí, že většina světců nebyla schopná přivést studenty na tuto úroveň mistrovství, protože nevěděli, jak dát správné instrukce pro tuto praxi, aby bylo dosaženo úspěchu. Jeho nejhlubším přáním je, zanechat jako dědictví stovky duchovních mistrů, kteří budou jeden za druhým pokračovat ve vytváření linie dalších duchovních mistrů. Požádal Božskou Matku o dar, aby jeho studenti byli dokonce ještě většími než on. Když je dotazován, co cítí jako svůj největší dar pro svět, pokorně odpovídá: „Moje studenty.“ Říká, že zde není proto, aby vytvořil nové náboženství. Učí Božskou tradici, která nenáleží k žádnému náboženství. Říká: „Náboženství jsou různá, jazyky jsou různé, ale řeč srdce je stejná. Mým jazykem je řeč srdce. Bůh má jen jedinou organizaci, a tou je láska. Mířím k tomu bodu, jen tam. Organizace lásky – náboženství lásky.“

Monika v posledních devíti letech studovala u Šrí Káléšvary v Indii. Je spisovatelkou, léčitelkou a učitelkou starodávných vědomostí odhalených Šrí Káléšvarou.

Více informací na www.kaleshwar.org

Neohlášení hosté nemohou být ubytováni, proto je pro návštěvu ášramu potřebné nejprve písemné povolení. Formulář pro žádost lze najít na webových stránkách.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí