Starodávné vědomosti a Božská tradice
podle Šrí Káléšvary

Šrí Káléšvara čte starodávné rukopisy
Šrí Káléšvara čte starodávné rukopisy
Spiritualita je velikým tématem… Je to jako veliký oceán… Vezměte z oceánu jednu malou kapku, vyzkoušejte ji. Jedna kapka stačí. Jeden malý proces Boha postačuje pro zažití Jeho obrovské lásky.

Po 2 000 letech tyto vědomosti přišly s důkazy. Po dva tisíce let neposkytl žádný mistr záruku napojení se na skutečnou Matku ve fyzické podobě, abychom obdrželi úžasné léčivé schopnosti a kanály osvícení.

Mým posláním a cílem je přinést nový druh spirituality, která vytvoří štěstí v srdci každého člověka, změnit ve světě systém víry a způsob, jakým je spiritualita praktikována, udělat váš život božským poselstvím pro tuto planetu a vytvořit duchovní mistry, nikoli studenty.

Věda o duši

V životě nejde o nic jiného, než o poznání pravdy. Je jedno, jak moc si ve skutečnosti užíváte, nakolik doopravdy relaxujete, jak moc se opravdu bavíte. Když jsme na této planetě, je skutečným cílem života poznat pravdu o tom, proč tu jsme. Zkuste poznat pravdu, která je stálá. Nikdo ji nemůže změnit. Před tím, než opustíte toto tělo, zkuste poznat realitu. Dělejte, cokoli chcete, a současně přemýšlejte nad tím, z jakého důvodu jste sem přišli. Jaké životní poselství chcete předat tomuto světu, této planetě? Každá duše musí být velikým vědcem zkoumajícím sebe sama. Něco zjistíte a pak musíte svým vlastním způsobem to poselství předat.

Víra, důvěra, odevzdanost, obětavost a odhodlanost jsou nesmírně důležité pro dosažení vašich cílů. Nezáleží na tom, co učím. Nezáleží na tom, v co věříte. Důležité je, co praktikujete. Správný směr přináší výsledky. K tomu je zapotřebí otevřené srdce a ryzí odevzdanost Božství. Opravdu chcete poznat pravdu. Opravdu chcete Boží lásku ve svém srdci. Skutečně chcete obdržet Boží energii do svého srdce. Pokud jste tomu skutečně oddaní, samozřejmě, Bůh je spravedlivý soudce, vstoupí do vás. Postará se o vaše srdce navždy, dokud Ho nedosáhnete. Pokud se tomu nezasvětíte, budete čelit mnoha překážkám, vlnám v oceánu, spoustě iluzí, množství neštěstí i problémů. Se silným, odhodlaným srdcem, pokud opravdu chcete poznat Boha, musíte praktikovat.

Štěstí zaklepe na dveře pouze jednou. Musíte je otevřít. Smůla bude klepat tak dlouho, dokud neotevřete. Jakmile klepe štěstí, musíte dveře otevřít. Smůla klepe nepřetržitě. Kdykoli je před vámi mistr a říká, „Hej, podívej, ten dostal to. Podívej se na tamtoho, dostal tamto.“ Vidíte úžasné zkušenosti mnoha lidí. To je ta šťastná příležitost. A vy přitom máte spoustu problémů ve své rodině. Je těžké obětovat všechny vazby svého života, něčeho se zřeknout a přijít do spirituality s vyrušenou myslí a silnou nerozhodností. Pokud jste schopni to udělat i s váhající myslí, váhajícím srdcem, váhající duší, pak vás přijme. Prosté. Dává to smysl? Není snadné jasně pochopit, jak se spojit s Božstvím. Současně, pokud se odevzdáte, jakmile otevřete své srdce Božství, Božství na vás čeká, aby to přijalo. Opravdu můžeme mít veliký, úžasný úspěch. Můžeme dělat mnoho úžasných zázraků na planetě. Je to druh nové vědy. Vědy o duši.

Stupně spirituality

Spiritualita má tyto stupně.

  1. Chcete ji používat pro sebe, pro své vlastní štěstí.
  2. Chcete pomoct světu.
  3. Skutečně chcete poznat pravdu.
  4. Opravdu chcete být úplňkem, púrna avatárem, čistou křišťálovou kapkou, zářící bytostí žijící svůj život jako božské poselství pro tuto planetu. Púrna avatár ukazuje realitu – to, čemu nemůžete uvěřit – a neuskutečnitelné činí možným. Je to někdo, kdo naprosto rozumí tomuto krásnému snu a hře, celému tomuto životu a smrti. Do té doby musíte žít v iluzích.

Tento nejvyšší krok znamená, že musíte projít vším, čím prochází všechny lidské bytosti, každá duše na této planetě, obojím. Jak šťastnými obdobími, tak těmi hroznými. Jedině pak můžete dosáhnout tohoto cíle.

Malá kapka Boha stačí

Starodávný vytesaný reliéf Višnua
Starodávný vytesaný reliéf Višnua
Opravdová radost je, když se napojíte na kosmickou, Boží energii, Boží sílu. To je skutečné štěstí.

Spiritualita je velikým tématem. Je velice obtížné úplně pochopit všechny Boží energie. Naše mysl by opravdu zešílela. Je to jako veliký oceán. Jsou v něm všechny minerály. My je nemusíme zkoumat v každé jednotlivé kapce vody. Vezměte z oceánu jednu malou kapku, vyzkoušejte ji. Jedna kapka stačí. Jeden malý proces Boha postačuje pro zažití Jeho obrovské lásky. To stačí. Pro ten zážitek musíte úplně otevřít své srdce.

Nemějte pocit, jak moc jste šťastní, když máte hodně peněz, krásnou ženu, úžasné děti. Nemějte pocit, že jste velký někdo. Všechno je to veliká hra. Je to hra Boha. Spousta změn se odehrává před našima očima. Dnes bohatý člověk přijde další den na mizinu. Dnes zdravý člověk onemocní další den rakovinou. I když máte jeden rok velmi snadný, další rok se měsíc nebo šest měsíců potýkáte s mnoha problémy. Jeden den nádherný, skvělý, šťastný člověk je další den úplně smutný. I když jste jeho velice dobrým přítelem, nejste schopni vidět obrovskou bolest, kterou má v srdci. Myslíte si: „No tak, co to je?“ Hluboce přemýšlíte nad tím, proč na něho tato negativita útočí, jaké je v tom vnitřní tajemství. Všechno vede k Bohu. Házíme to na Boha. Je to energie Boha, která to uskutečňuje. Pojďme objevit Boha. Pak Bůh přichází.

Nikdo nemá tušení, jak dlouho zůstaneme na této planetě, kdy zemřeme. Když jsme tady, můžeme si užít tolik, kolik to jen jde. Je to pomíjivá zábava. Opravdová radost je, když se napojíte na kosmickou, Boží energii, Boží sílu. To je skutečné štěstí. Kapku za kapkou popíjet nebesa. Kapku za kapkou popíjet med, ochutnávat med.

Vnitřní mechanismus energie zázraku

Máme v sobě ukryto neuvěřitelně obrovské světlo. Určitými procesy musíte tu energii pozvednout, pak pro vás bude všechno možné, abyste poznali sami sebe.

Toto je poprvé v historii spirituality, kdy je možné obdržet tento druh zázračné energie. Nejen přijímat energii, ale také prakticky na vlastní oči vidět vnitřní mechanismus, který probíhá při zázraku. To pak z jedné části ujasní představu o tom, jak pracuje neuvěřitelná léčivá schopnost, jak energie proudí, a jak ve skutečnosti působí – akce a reakce. Nikdo v univerzu nevysvětlil vnitřní mechanismus léčení. Jak ve skutečnosti působí, jak opravdu funguje, jak je možné pozvednout svou vlastní energii pro spojení se s Božskou matkou. Jsou to kompletní vědomosti o vnitřních mechanismech. Téměř všechno – 99 % svého života – jsem obětoval Božské matce pro přípravu a předání vnitřního mechanismu zázraků léčení.

Bůh znamená zázračnou energii, nadpřirozenou schopnost. Kdyby neměl zázračnou energii, nemohli bychom ho nazývat Bohem. To proto Ho nazýváme Bohem. To proto o Něm říkáme, že je velký. Všichni pocházíme z této velikosti, ale sami v sobě ji ignorujeme. Máme pocit, že jsme v temnotě. Ani náhodou. Máme v sobě ukryto neuvěřitelně obrovské světlo. Určitými procesy musíte tu energii pozvednout, pak pro vás bude všechno možné, abyste poznali sami sebe. Jakmile rozpoznáte sebe, pak můžete poznat nejvyšší božské duše v univerzu. Svou energií si můžete ten kanál připravit sami, abyste se spojili a vytvořili pouto s nějakou božskou duší.

V Božím Stvoření jsou miliony duší, různých typů bytostí. Především lidské charaktery mají neuvěřitelné schopnosti pro nasávání energií a pochopení povahy Boha. To znamená, že lidský život je obrovským štěstím. Je to dar. Pokud plýtváme svým časem, znamená to, že plýtváme neuvěřitelným darem. Nyní je správná doba na to, abychom žili život velmi úspěšně, opravdu poznali sebe sama, poznali vnitřní pravdu, poznali vnitřní mechanismus vysoké kosmické energie a toho, jak je opravdu implementována, především na lidských bytostech. Vědět, jak je ve skutečnosti možný zázrak, to je naprosto nejvyšší úroveň, něco jako Ph.D.

Pro pomoc světu potřebujete Šakti

5 elementů, pilířů stvoření
5 elementů, pilířů stvoření

Vše, co říkám, vychází z mé osobní zkušenosti, jak jsem prošel těmi dveřmi. Jsou to mé zkušenosti a výsledky mého zkoumání. Mám v životě tisíce indických přátel – světců. Po poznání jejich zkušeností a pocitů jsem dospěl k jednomu velkému závěru, jedné teorii.

I kdybychom byli sebelepšími řečníky, bez síly, šakti, bychom nemohli téměř nikomu pomoci. Musíme předávat energii, mít silný vliv na lidi, aby se zamilovali do Boha a tu lásku pěstovali navždy. 90 % dobrých řečníků ve světě nemůže dát saččidánandu, „blaženost.“ Musíte dávat lidem zkušenosti, šakti, a přes zkušenosti se zrodí bhakti, láska.

Učím božskou tradici. Není limitována, nebo, nepatří žádnému náboženství. Náboženství jsou různá, jazyky jsou různé, ale řeč srdce je stejná. Mým jazykem je řeč srdce. Mým symbolem je čistá láska, spolu s prostými pěti elementy, náboženství Stvoření. Abych byl upřímný, nepatřím k žádnému náboženství. Patřím k náboženství pravdy. Tak je to. Jednou to poznáte.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí