Je velmi, velmi důležité, ať to stojí, co to stojí, pokusit se ochránit alespoň deset lidí kolem sebe, ze všech úhlů; emočně, zdravotně, sirotčinci, domovy důchodců, ať je to cokoli…

Rozvoj infrastruktury

Také k vidění

Je velmi, velmi důležité, ať to stojí, co to stojí, pokusit se ochránit alespoň deset lidí kolem sebe, ze všech úhlů; emočně, zdravotně, sirotčinci, domovy důchodců, ať je to cokoli. Vytvořte koloběh lásky. Kruh lásky… to pomůže. Je to dobrá karma sádhanta, karmicky to pomůže nám, vám i vaší rodině.

Vím, že jste zaneprázdnění… přesto jim pomožte. Planeta hladoví. Miliony, miliony, miliony lidí hladoví po pomoci.
Šrí Káléšvara

Projekt Adoptuj vesnici

V lednu roku 2008 udělal Šrí Káléšvara, předseda SSGT, odvážný krok a adoptoval v místním distriktu Ánantapur sto vesnic. Tyto vesnice postrádaly základní podmínky pro život a práci, jako je pitná voda, silnice, odpadní systém a elektřina. Cílem SSGT a jeho předsedy je razit cestu rozvoji venkova a sociálních standardů. Díky podnikání těchto kroků mají nyní mnohé vesnice zajištěny základní potřeby pro svůj společenský růst a ekonomický rozvoj.

Místní silnice a ekonomická rejuvenace

V lednu roku 2008 daroval Šrí Káléšvara a SSGT 250.000 dolarů (jeden karor rupií) na rozvoj obce Penukondy, což ovlivnilo jejích 18 částí. Byly vybudovány betonové cesty.

Kromě toho bylo vyhrazeno dalších 70.000 dolarů (30 lákhů) na rozvoj tzv. „Model Market“ („vzorového tržiště“), který by se zavedl ve starších, sešlých oblastech distriktu. Tato práce by městům poskytla nesmírně potřebné zavedení odpadu, čisté vody a odvodňovacích systémů. Šrí Káléšvara se také zavázal k výstavbě společenské oddací síně, která by byla užitečná především pro chudé lidi.

Rozvoj národní dálnice

Pohled z hory Penukondy
Pohled z hory Penukondy
Darování pouličního osvětlení
Darování pouličního osvětlení

Šrí Káléšvara, předseda SSGT, se 9. května 2008 zavázal k finanční podpoře místní vládě na vybudování silnice do Penukondy, která by měla být místním rozšířením národní dálnice č. 7. Odhadované výdaje dosahují hodnoty téměř 545.000 dolarů (2.19 karorů rupií). Silnice bude vybudována z vrcholu hory Penukondy a její součástí bude most k jezeru, které se na ní nachází. Hotová silnice bude mít z vrcholu hory k jejímu úpatí devatenáct serpentin a napojí se na národní dálnici č. 7.

Pouliční osvětlení

V květnu roku 2007 získalo 42 vesnic od SSGT v rámci rozvoje infrastruktury pouliční osvětlení. Všechny tyto lokality jsou natolik chudé a zaostalé, že nikdy neměly základní infrastrukturu.

Podpora a rozvoj ve spolupráci místní vládou

Filozofií SSGT je úzká spolupráce s místními a státními úřady. S jejich podporou a jednotou a spoluprací mezi soukromými charitativními fondy a vládními činiteli, má většina projektů dlouhodobý úspěch. Díky spolupráci s mnohými sarpanči (místními zastupiteli distriktu) daroval Šrí Káléšvara a SSGT tisíce dolarů na vládou sponzorované projekty a rozvoj.

17. dubna 2008 sezval Šrí Káléšvara do Šiva Sáí Mandiru představitele 100 vesnic, aby mu mohli předat žádosti o pomoc s řešením problému s pitnou vodou, se kterým se ve svých vesnicích potýkají. Do 27. dubna byl dokončen vývrt nových studen.

Novinové články o rozvoji infrastruktury

<%= render :partial => ‘dm_news/news_items/news_page’, :locals => {:tagtext => ’infrastructure’} %>

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí