Pokud nerespektujete lidství, nemůžete respektovat Boha. Pokud nesloužíte lidem, nemůžete sloužit Bohu. Představte si, jaký by byl váš život kdybyste ztratili obě nohy.

Charities – Sociální péče

Také k vidění

Tříkolky pro handicapované

Tento program začal roku 2001, kdy bylo handicapovaným darováno prvních 500 tříkolek. SSGT pokračuje ve zprostředkovávání způsobu, jakým mohou handicapovaní udělat změnu ve svém životě a být aktivně zapojeni do společnosti. Od té doby bylo rozdáno tisíce těchto tříkolek, například jen během Vánoc 2008 jich Šrí Káléšvara a SSGT daroval tělesně postiženým více než tisíc.

Hromadné sňatky pro chudé

Koho zajímá, jestli má člověk neuvěřitelné schopnosti? Musíte pochopit bolest lidí a jejich lásku. Když k nim máte otevřené srdce, jste velkým léčitelem. Jste léčitel. Léčivá energie proudí z vašeho srdce. Proudí z vaší duše. Jakoukoli chorobu, nemoc, nebo emoční problémy ten člověk má, snadno ho můžete svou láskou vyléčit.
Šrí Káléšvara
Hromadné sňatky párů, které si nemohly dovolit svatbu
Hromadné sňatky párů, které si nemohly dovolit svatbu
Nový šicí stroj pro každý pár
Nový šicí stroj pro každý pár

V indické tradici je sňatek oslavou vstupu do jedné z nejdůležitějších etap života. Svatba je posvátnou a nedílnou součástí integrity člověka a pro mnohé nezbytnou podmínkou pro započetí rodinného života. Stovkám párů, které si nemohly dovolit tento základní obřad, ho SSGT zorganizoval a sponzoroval. Této nedávné společenské události, hromadných sňatků, kdy do manželství vstoupilo přes 500 párů, se zúčastnilo přes 60.000 návštěvníků, členů rodin a hostů. Pro všechny bylo také zajištěno jídlo.

V roce 2007 bylo v prostorách SSGT oddáno dalších 500 párů. Každý novomanželský pár dostal od Trustu darem nový šicí stroj, čímž mu byla zprostředkována možnost obživy. Těžit z toho bude celá společnost.

Veterinární nemocnice

V roce 2007 Šrí Káléšvara a SSGT slavnostně otevřeli veterinární nemocnici v jedné z odlehlých oblastí státu. Zdraví a blaho dobytka má přímý vliv na úrodu a živobytí farmářů a pastevců. Na základě pochopení potřeb farmářů této země založil SSGT veterinární nemocnici, která bude sloužit této komunitě.

Budování a renovace chrámů 

Širdi Sáí Global Trust, jeho předseda a správci se zavázáli k ochraně a budování indického duchovního dědictví. V průběhu uplynulých deseti let SSGT a jeho předseda Šrí Káléšvara nechávali stavět nové chrámy, restaurovat starší opuštěné budovy a vštěpovali smysl pro rejuvenaci a zájem o hluboké duchovní kořeny této země. Toto jsou některé z chrámů, které těžili z jejich práce:

 • Chrám Čaudéšvarí Ammavaru (vesnice Bukkapatnam)
 • Chrám Valmiki Ráma (vesnice Bukkapatnam)
 • Chrám Svámího Umamahéšvary (vesnice Galiveedu)
 • Chrám Širdi Báby (vesnice Madakasira)
 • Chrám Širdi Báby (vesnice Guttur)
 • Mešita Bhabhia Ursu (Penukonda – 2000 lidí nasyceno)
 • Chrám Šrí Kalahasti (bohyně Gjanana Prasunamba)
 • Chrám Svámího Šrí Madvirat Víra Bramhandy (Kaljanamandapam)
 • Chrám Sitaramandžanaja (Mangapuram)
 • Chrám Svámího Šrí Channakesavi (Pamadurti)
 • Bábův chrám (Nallamada)
 • Bábův chrám (Guttur)
 • Chrám Svámího Bandimetta Andžanajuly

Rozhlasový systém do chrámů

Předávání sad mikrofonů starostům obcí
Předávání sad mikrofonů starostům obcí

28. srpna 2008 nechal Šrí Káléšvara do mnoha chrámů v 65 vesnicích v rámci státu Ándhrapradéš distribuovat bezplatné sady mikrofonů. Šrí Káléšvara ve svém proslovu řekl: 
„Místa, kde je mír, stabilita a spiritualita, se budou dobře vyvíjet. V rámci rozvoje chrámů 100 vesnic, budou do 65 vesnic zdarma dodány rozhlasové systémy.“

„Úmyslem této distribuce mikrofonů je přimět všechny lidi v každé vesnici denně poslouchat slovo boží, nechat stranou všechna vzájemná nedorozumění, obrátit se k Bohu a rozvinout mezi sebou spiritualitu. To pomůže v těchto vesnicích udržet mír.“.

Novinové články o sociální péči

<%= render :partial => ‘dm_news/news_items/news_page’, :locals => {:tagtext => ’social’} %>

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí