Stát se kanálem pro Božskou léčivou energii
by P.B.

Na začátku roku 1999 jsem zažila okamžité uzdravení, na které nikdy nezapomenu. Přestože nebylo tak působivé jako např. opětovné přivedení k životu nebo vyléčení nevidomého, ten úžasný zážitek okamžité akce a reakce zásluhou božské léčivé energie mě naprosto ohromil a vryl se mi do paměti. Byl to začátek mého působení jako kanálu pro Božskou léčivou energii.

Tato zkušenost s léčením se stala jen krátce po mém prvním setkání se Šrí Káléšvarou v jeho ášramu v Penukondě. Přijela jsem se skupinou studentů ze Západu na oslavu jeho dvacátých šestých narozenin dne 8. ledna 1999. Byl to velmi příznivý den a pozdě v noci jsme byli požehnáni účastí na silném Jagnamu (védská ohňová púdža) v Bábově chrámu. Byli jsme obklopeni stovkami Indů a tisíce dalších čekaly ve venkovních prostorách ášramu. Na začátku dne byl Svámí nesmírně zaneprázdněn péčí o své indické oddané a později si našel čas pro povzbudivou přednášku pro malou skupinku studentů ze Západu na střeše Mandiru. Nad námi byla tajemná temně modrá noční obloha ozářená miliony hvězd, což nás naplňovalo tou nejsladší esencí božského nektaru a spoustou čisté lásky, která proudila od Svámídžiho v každičkém okamžiku.

Pozdě po půlnoci jsme se kvůli omezeným možnostem ubytování, které byly v ášramu v počátečních letech, museli vrátit zpět do hotelu v Bangalore. Brzy potom se celá skupina připravovala na cestu do Hampi, která měla po nerovných a kamenitých silnicích trvat hodiny. Všichni jsme byli zapsáni na Svámího intenzivní meditační a vědomostní kurz, který se měl konat v Hampi, což je slavné starobylé Kršnadévarájovo království.

Během týdnů strávených na posvátné půdě jedněch z nejsilnějších starodávných chrámů a na místech duchovního dědictví Indie jsem se naučila meditovat souvisle celé hodiny. Současně mi třeštila hlava z ohromného množství informací o posvátných vědomostech, meditaci a léčivých technikách, které vyučovali jak starší studenti, tak sám Svámí…

I když jsem byla obeznámena s energetickým léčením, čakrami, běžnou meditací, Reiki i západními systémy léčení, tohle pro mě bylo určitým způsobem naprosto nové. Konečně jsem cítila a zažívala, jak se během našich speciálních meditací nebo jagnamů hromadila a uvolňovala energie způsobem, který dalece předčil všechno, co jsem doposud zažila. Doslova jsem skrz naskrz hořela, obrovská energie šakti proudila do mě a skrze mě a začala ve mně otevírat jedinečné božské kanály.

Tento mimořádný meditační kurz byl silně zaměřen na vědomosti o systému Šrí čakry, což Svámí vyučoval již dříve, takže nám vše předali dva starší studenti. Vlastně bylo nutné, aby měl každý student nabitý Proces pěti elementů, avšak já jsem to nevěděla. Takže jsem musela skočit do učení se manter pěti elementů, počínaje první zemskou, kterou jsem se zrovna naučila. Naštěstí jsem obdržela plné nabití energiemi elementů prostřednictvím Svámího a to mi tenkrát umožnilo začít přímo s mantrami Šrí čakry. Po úžasném čase stráveném se Svámím v Hampi, po skončení čtyřtýdenního meditačního a vědomostního kurzu, jsem se vrátila do Puny, (Indie), kde jsem se účastnila tanečního kurzu.

Během pobytu v Puně jsem navštěvovala ranní hodiny tance a bylo to právě tou dobou, kdy jsem začala pracovat s novými léčivými technikami a kanály, které jsem se naučila od Svámího. Při jedné z hodin si nějaká žena (ze Západu) účastnící se kurzu ošklivě zvrtla kotník, upadla na zem a křičela bolestí. Během minuty jí kotník natekl a ztrojnásobil svou velikost. Hodně z nás přistoupilo k ní, abychom zjistili, co se stalo.

Když jsem viděla, v jakém je stavu, okamžitě jsem začala implementovat praktiky Reiki. Opatrně jsem položila své ruce kolem jejího nateklého kloubu, jemně se dotkla holé kůže. Nicméně, bylo to poprvé, kdy jsem nepoužila energii Reiki, ale přímo léčivé kanály, které nás v Hampi naučil Svámí a kterými nám tam požehnal. Aniž bych s tou ženou komunikovala, zavřela jsem oči, do široka otevřela své srdce a hluboce se napojila na Svámího. Umožnila jsem božské energii, aby proudila skrze léčivé kanály, které ve mně otevřel. Bez přemýšlení jsem tiše odříkávala první mantru zemského elementu. Samozřejmě, věděla jsem, že správná léčivá technika při použití první mantry zemského elementu by byl šaktipat na třetí oko, ale stalo se to takto.

Zakrátko jsem cítila, jak skrze mě proudí pozoruhodná energie a současně, naprosto neočekávaně, jsem cítila obrovskou energii, jak je doslova vytahována hřbety mých rukou. I když jsem jasně cítila, jak je něco vytahováno ven, nechala jsem zavřené oči a soustředila se na opakování mantry a na svou vnitřní prosbu o léčení.

Užaslý hlas zraněné ženy mě ale přerušil: „Co jste udělala? Právě jsem cítila, jako byste vytáhla všechnu moji bolest ven – veškerá bolest byla najednou vytažena ven. Je pryč!“ To byl moment, který mě přinutil se na ni podívat, zcela jistě s obrovským úsměvem v srdci i na tváři. Byla jsem ohromena a oddychla si – cítila jsem, jak úžasný dar a zázrak byl, že ta žena cítila doslova okamžitý účinek léčivé energie na svém těle. Já jsem cítila, jak byla určitá energie vytažena přímo přes hřbety mých rukou a současně ona cítila, jak byla z jejího vymknutého kotníku vytažena bolest. Jednoduše zmizela. Jak je ÚŽASNÉ být svědkem něčeho takového. Tato zkušenost úplně nové dimenze léčení na fyzické úrovni poskytla přímou ochutnávku a jasný obraz rozšířené reality a ukázala, že je možné mnohem více, než si běžně myslíme.

Cítila jsem nejhlubší vděčnost ke Svámímu a Božství za to, že mi bylo dovoleno být nástrojem nebo kanálem pro božskou léčivou energii, že skrze mě mohla proudit a spontánně léčit. Upřímně řečeno, pro mě a pro tu ženu to byl přímý zážitek malého zázračného léčení.

V neposlední řadě – všichni víme, že v porovnání se Svámího opravdovými silnými zázračnými léčeními, která vykonal nesčetněkrát, je můj malý příběh jen zrníčkem. Přesto zanechal v mém srdci nádhernou stopu zážitku o možnostech léčení a povzbuzuje mě, abych se zaměřovala na práci s energetickými kanály, ať jsem kdekoli.

Od té doby jsem byla mnohokrát použita jako kanál pro božskou energii, při různých léčivých sezeních nejen pro tělo, ale také – prostřednictvím milosti silných Svámího technik – pro srdce, mysl a především pro duši. Vidět mnoho různých výsledků u různých lidí mi poskytlo uvědomění, že nejsme ničím jiným, než nástrojem v Božích rukou a že výsledky léčení se dostavují jen díky Božské milosti. Proto někdy můžeme být svědky velkých a okamžitých výsledků, zatímco jindy to vypadá, jako by to nefungovalo. Je to ale jen povrchové zdání, protože Božská léčivá energie má ve vztahu k pacientově duši i karmě vždy nejlepší možný efekt, v co největším možném rozsahu. S vědomím, jaké zázraky dělal Ježíš a co se naučil v Indii, ty starodávné silové kanály, můžeme otevřít svůj systém víry, abychom pochopili, že jakmile známe mechanismus, může se uskutečnit nemožné. Možná, že jednoho dne budeme schopni oživit mrtvé a vyléčit nevidomé, jako to prostřednictvím své zázračné síly a čisté Božské energie lásky dělal Ježíš.

S veškerou svou láskou a vděčností Svámímu, Bábovi, Ježíši a celé linii Guru Parampara, kteří jsou ve skutečnosti konajícími, pracujícími a žehnajícími skrze nás prostřednictvím své božské energie a čisté božské lásky.

© 2005-2024 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí