Pokud nerespektujete lidství, nemůžete respektovat Boha. Pokud nesloužíte lidem, nemůžete sloužit Bohu. Představte si, jaký by byl váš život kdybyste ztratili obě nohy.

Charities – Sociální péče

Také k vidění

Tříkolky pro handicapované

Tento program začal roku 2001, kdy bylo handicapovaným darováno prvních 500 tříkolek. SSGT pokračuje ve zprostředkovávání způsobu, jakým mohou handicapovaní udělat změnu ve svém životě a být aktivně zapojeni do společnosti. Od té doby bylo rozdáno tisíce těchto tříkolek, například jen během Vánoc 2008 jich Šrí Káléšvara a SSGT daroval tělesně postiženým více než tisíc.

Hromadné sňatky pro chudé

Koho zajímá, jestli má člověk neuvěřitelné schopnosti? Musíte pochopit bolest lidí a jejich lásku. Když k nim máte otevřené srdce, jste velkým léčitelem. Jste léčitel. Léčivá energie proudí z vašeho srdce. Proudí z vaší duše. Jakoukoli chorobu, nemoc, nebo emoční problémy ten člověk má, snadno ho můžete svou láskou vyléčit.
Šrí Káléšvara
Hromadné sňatky párů, které si nemohly dovolit svatbu
Hromadné sňatky párů, které si nemohly dovolit svatbu
Nový šicí stroj pro každý pár
Nový šicí stroj pro každý pár

V indické tradici je sňatek oslavou vstupu do jedné z nejdůležitějších etap života. Svatba je posvátnou a nedílnou součástí integrity člověka a pro mnohé nezbytnou podmínkou pro započetí rodinného života. Stovkám párů, které si nemohly dovolit tento základní obřad, ho SSGT zorganizoval a sponzoroval. Této nedávné společenské události, hromadných sňatků, kdy do manželství vstoupilo přes 500 párů, se zúčastnilo přes 60.000 návštěvníků, členů rodin a hostů. Pro všechny bylo také zajištěno jídlo.

V roce 2007 bylo v prostorách SSGT oddáno dalších 500 párů. Každý novomanželský pár dostal od Trustu darem nový šicí stroj, čímž mu byla zprostředkována možnost obživy. Těžit z toho bude celá společnost.

Veterinární nemocnice

V roce 2007 Šrí Káléšvara a SSGT slavnostně otevřeli veterinární nemocnici v jedné z odlehlých oblastí státu. Zdraví a blaho dobytka má přímý vliv na úrodu a živobytí farmářů a pastevců. Na základě pochopení potřeb farmářů této země založil SSGT veterinární nemocnici, která bude sloužit této komunitě.

Budování a renovace chrámů 

Širdi Sáí Global Trust, jeho předseda a správci se zavázáli k ochraně a budování indického duchovního dědictví. V průběhu uplynulých deseti let SSGT a jeho předseda Šrí Káléšvara nechávali stavět nové chrámy, restaurovat starší opuštěné budovy a vštěpovali smysl pro rejuvenaci a zájem o hluboké duchovní kořeny této země. Toto jsou některé z chrámů, které těžili z jejich práce:

 • Chrám Čaudéšvarí Ammavaru (vesnice Bukkapatnam)
 • Chrám Valmiki Ráma (vesnice Bukkapatnam)
 • Chrám Svámího Umamahéšvary (vesnice Galiveedu)
 • Chrám Širdi Báby (vesnice Madakasira)
 • Chrám Širdi Báby (vesnice Guttur)
 • Mešita Bhabhia Ursu (Penukonda – 2000 lidí nasyceno)
 • Chrám Šrí Kalahasti (bohyně Gjanana Prasunamba)
 • Chrám Svámího Šrí Madvirat Víra Bramhandy (Kaljanamandapam)
 • Chrám Sitaramandžanaja (Mangapuram)
 • Chrám Svámího Šrí Channakesavi (Pamadurti)
 • Bábův chrám (Nallamada)
 • Bábův chrám (Guttur)
 • Chrám Svámího Bandimetta Andžanajuly

Rozhlasový systém do chrámů

Předávání sad mikrofonů starostům obcí
Předávání sad mikrofonů starostům obcí

28. srpna 2008 nechal Šrí Káléšvara do mnoha chrámů v 65 vesnicích v rámci státu Ándhrapradéš distribuovat bezplatné sady mikrofonů. Šrí Káléšvara ve svém proslovu řekl:  „Místa, kde je mír, stabilita a spiritualita, se budou dobře vyvíjet. V rámci rozvoje chrámů 100 vesnic, budou do 65 vesnic zdarma dodány rozhlasové systémy.“

„Úmyslem této distribuce mikrofonů je přimět všechny lidi v každé vesnici denně poslouchat slovo boží, nechat stranou všechna vzájemná nedorozumění, obrátit se k Bohu a rozvinout mezi sebou spiritualitu. To pomůže v těchto vesnicích udržet mír.“.

Novinové články o sociální péči

Tri-cycle Distribution for the Physically Handicapped
Led 02, 2009 social charity

“If you’re not respecting the humanity, you can not respect the God. If you’re not serving to the humanity, you can not serve the God. Imagine if you lost your two legs, how your life will be. Today you’re seeing hundreds of thousands of people — God has given you all angles of the health. Let’s pray, yourself, pray for the humanity.” — Sri Kaleshwar

Courtesy of The new Indian Express, Andhrabhumi, Andhraprabha, Andhrajyoti, Eenadu, Sakshi, Vartha, Praja Shakti

Click to View
Click to View
Click to View
Click to View

On January 2nd, 2009, Dr. Sri Sai Kaleshwar’s anniversary, he invited and distributed over 1,000 tricycles to the poor and physically handicapped people from 100 villages.

In his speech, Sri Kaleshwar reiterated that he would not enter into politics; rather, he preferred to continue helping the poor and needy through his social service activities.

He also commented that to serve people one did not need to enter politics, affiliate with any politician or political party. He loves to serve people, and feels that he was one amongst them. Helping people is the best thing to do in one’s life; nothing is better than this.

Each and every person should contribute to society as much as they can; at least a little bit by sharing their belongings with others who are in need. In doing so, one can feel a deep sense of joy and satisfaction in their lives, which is not easily found through other means.

Sri Kaleshwar shared a personal story, which inspired him to start these handicapped programs:

“Once when I was traveling in a car, at a railway crossing, I saw a physically handicapped beggar who had just been involved in an accident, fallen down and was suffering with severe pain. Looking at him I felt a deep sorrow within my heart. It was at this moment that I decided to help these poor, physically handicapped people.”

Through giving these tricycles to those who need them, I feel a deep sense of satisfaction and peace.

He further expressed his readiness to donate an additional 10,000 tricycles for the many remaining handicapped individuals located throughout the entire Anantapur District of Andhra Pradesh.

The presentees during the event were the Shirdi Sai Global Trust members Mr. Bhaskar Reddy, Mr. Nagi Reddy, Mr. Jagdish, Mr Ravi, the Sai Kaleshwar Seva members, staff and devotees from all around the world.

As a result of Sri Kaleshwar’s activites, many other organizations and government agencies have implemented similar handicapped programs. In the town of Kadiri, tricycle distribution was also organized by the local MLA Mr. Jonna Ramaiah, Nallamada MLA Mr. Kadapala Mohan Reddy, Zillaparishad Vice-Chairmen Mr. Narasimhulu, the Municipal Chairmen Mr. N.M. Muzafar Ali and many others.

All these members praised Sri Kaleshwar for his kind heart towards poor people and helping the poor through his social service and charitable activities, including conducting mass marriages for the poor, organizing free eye treatments at the Navyashree Eye Hospital, constructing and engineering college for poor students and now tricycle distribution for the physically handicapped.

Temple Broadcast Speaker System
Srp 28, 2008 infrastructure social charity

Courtesy of Sakshi, Eenadu, Surya, Vartha, Andhrajyoti

Distributing microphone set to head of village
Distributing microphone set to head of village

A beautiful message of unity, caring and co-operation came to Andra Pradesh today as free microphone sets were distributed for temples in 65 different villages. The donations came from Sri Kaleshwar of Penukonda.

Swami in his speech said that “where ever there is peace, stability and spirituality such communities will become well developed and happy”. As part of his new project to develop 100 villages in the local area, local temples of all faiths received free microphone sets. Already, 65 villages have received these gifts, the remaining villages will receive their new sets very soon. Now with the new microphone all the people in each village can listen to God’s words every day, keeping aside all the misunderstandings among each other and turn towards God. Developing spirituality helps the communities in maintaining peace and harmony in their villages".

Swami’s heartfelt concern dedicated action goes to all the 100 villages he has adopted. He said that of the 100 villages which he adopted, 62 villages were badly in need of drinking water facilities. He said that the drilling of new bore-well’s had been finished and the new motors to pump water and new pipes had also been distributed for each and every village. The remaining villages will also be provided with drinking water facilities very soon.

Agricultral Minister's Speech During Sri Kaleshwar's Birthday
Led 09, 2008 social charity

Courtesy of Surya, Vaartha, Eenadu, Andhrabhumi, Andhrajyoti, Jan 8th, 2008

Click to View
Click to View
Click to View
Click to View

The Andhra Pradesh State Agricultural Minister, Mr. Raghuveera Reddy, attended the birthday function of Dr. Sri Sai Kaleshwar and praised him for his charitable activities.

Even though Sri Kaleshwar faced many obstacles during his youth, he still continued his spiritual & charitable activities without hesitation. The Agricultural Minister acknowledged and mentioned several of his recent charitable activities such as: The Free Food Distribution Programs for the state’s hunger stricken; Free Eye Camps where cataract operations are performed on hundreds of patients; Free Medical Camps where diagnosis, treatment and medication are offered to thousands that attend; Rehabilitation of old abandoned & neglected temples; New construction of buildings for educational development; Mass marriages for couples so poor that they are otherwise unable to afford these ceremonies.

In the interest of the most needy, Sri Kaleshwar, along with many of his students around the world, have donated millions of rupees for the benefit of these charitable activities.

The Agricultural Minister has further promised that his Government will support Sri Kaleshwar in the construction of a “Super Speciality Hospital” and Medical and Nursing College through direct donation of government lands specifically earmarked for this project.

M.L.A. Mr. Pamudurti Ravindra Reddy who attended his birthday celebration, said that “Swami Sri Sai Kaleshwar was a role model for society. Through his charitable activities, such as adopting 100 of the poorest villages in the district, he is inspiring people to think and act in a more socially and spiritually conscious way.”

Mr Pamudurti Reddy commented that “Swami never speaks of himself as a God; rather, he only refers and gives credit to Shirdi Sai Baba, his master”.

Mass marriage in Penukonda
Pro 05, 2006 social charity

Reported by The Hindu on Monday, Dec 4, 2006

ANANTAPUR: Sri Shirdi Sai Global Trust of Penukonda is planning to conduct 1,008 mass marriages on the campus of Shiva Sai Mandir from March 1 to 8, 2007. In a statement, spiritual leader Sai Kaleshwar, said on Sunday that interested couples can enroll their names with the trust after getting their age-proof certificates from the MROs concerned. — Staff Reporter

© 2005-2020 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí