Young women chosen to receive the Educational Sponsorshop award
Young women chosen to receive the Educational Sponsorshop award

Soustřeďte se na svá studia a staňte se lepšími lidmi ve společnosti — pouze díky lepšímu vzdělání se může člověk stát lepším občanem pro svůj národ.

Podpora vzdělávání

Také k vidění

Lidem, kteří skutečně potřebují pomoc, pomozte, ale také se je snažte přimět, aby se sami vyvíjeli. To je jiný koncept.

Například: spousta lidí jsou velcí násoskové, závislí, s neuvěřitelně nízkou inspirací. Opravdu je musíte motivovat, aby se zvýšila jejich inspirace, opravdu je zapotřebí, aby se lidé v depresi vzchopili – „Ano ty to dokážeš, ty to zvládneš.” Dávat naději.

Kdokoli vám skutečně věří a přijde za vámi, tomu dejte naději. Můžete darovat skutečný život.
Šrí Káléšvara

Program sponzorování vzdělávání

Vědomosti jsou bohatstvím. Mnoho inteligentních, inspirovaných a talentovaných mladých lidí nikdy nedostane šanci se uplatnit kvůli finančním potížím. V roce 2008 SSGT se Šrí Káléšvarou jako předsedou založili “ Program na sponzorování vzdělávání”. Skrze tyto dotace vzdělávání dostává několik stovek studentů ekonomickou pomoc během kritických období vzdělávacího procesu.

Po shlédnutí tisíců žádostí toto stipendium obdrží nejslibnější a finančně nejvíce deprivované děti. Tato finanční odměna zajistí pokrytí nákladů na vzdělání těchto studentů v nejkritičtějším období jejich studia, 11. a 12. roce běžné školní docházky.

Celkové náklady první fáze tohoto programu překročily 250 000 USD (1 karor -10 000 000 Rs), a zvýší se trojnásobně během následujících 2 let. Příštím cílem je během následujícího semestru sponzorovat více než 1000 dalších nových studentů.

Ve své promluvě k první skupině studentů přijatých ke sponzorování se Šrí Káléšvara vyjádřil takto:

Nové Vysoké učení technické

Poskytnutí dotací pro Univerzitu Šrí Krišna Devaraji
Poskytnutí dotací pro Univerzitu Šrí Krišna Devaraji
Kontrola stavby nového inženýrského křídla
Kontrola stavby nového inženýrského křídla

V roce 2007 Šrí Káléšvara, výkonný předseda SSGT, přislíbil přes 600 000 USD (2,5 karorů) na stavbu nového křídla budovy Vysokého učení technického univerzity Šrí Krišna Devarája v Ánantapuru. Tento štědrý dar umožní univerzitě rozšířit své kurikulum, a přijmout navíc mnoho chudých studentů čekajících na přijetí.

SSGT vidí jako největší plýtvání talentem, když si to žáci, kteří se učit chtějí, nemohou dovolit kvůli finanční chudobě. Budoucí vývoj členů společnosti závisí na vzdělání svých dětí – bez tohoto kritického článku bude talent promrhán. Tento program nyní dává příležitost, aby talent a vzdělání vytvořili udržitelný pozitivní výsledek jak pro naše děti, tak i pro budoucnost společnosti. Při slavnostním otevření dokončení budovy dne 22. července 2008, řekl Šrí Káléšvara:

„Nejen v naší zemi, ale po celém světě vidím, jak mladí lidé prací v barech, restauracích a u benzínových stanic, ztrácí svou sílu k životnímu vzdělání. Z tohoto důvodu jsem sponzoroval stavbu Vysokého učení technického, která bude nápomocná chudým studentům, kteří se chtějí inženýrstvím zabývat.”

Novinové články o odpoře vzdělávání

Sri Kaleshwar Receives Honorary Doctorate
Úno 25, 2007 education

Kuala Lampur, Malaysia

Swami Kaleshwar was conferred with a Doctor of Honors from The Open International University of Complementary Medicine in recognition of his humanitarian works in India. During the awards ceremony in Kuala Lampur, Swamiji’s achievements were singled out by the Chairman of the University who said, “ Service is the highest station man can achieve. The people who receive this award have dedicated and sacrificed their lives for the sake of mankind and have done wonders in the world.” Previous recipients of this award have been Nelson Mandela and former Prime Minister of Pakistan, Shaukat Aziz.

Swami Kaleshwar’s charitable activities in southern India were the cause for his selection for this award: creating a spiritual center in Penukonda where people from throughout the world come to receive spiritual solace and learning; establishment of food camps that fed 10,000 drought victims per day in the state of Andhra Pradesh; donation of 2 crore rupees (about five hundred thousand dollars) to build a College of Engineering at the Krishnadevaraya University; free medical camps for women and children, mega eye camps to provide free cataract surgery to the poor; and recently a pledge from a close devotee to build a 100 crore rupee specialty hospital in the village of Penukonda.

Swamiji commented that the Open University’s philosophy, from whom he received his Doctorate, was similar to his own. The healing practitioners were taught to connect to their patients humanity, for example, not just hand out prescriptions for illnesses, and to relate to the patient on a human level, to understand their suffering. Swamiji refers to this as ‘soul healing’, a fundamental part of his teachings. Swami says, “ Become a simple person – helping, helping, helping. Do some volunteer service. I recommend that every Saturday or Sunday that you go to any old-age home, any hospital, please go and take care of them. When they become used to seeing you, after you visited two or three weeks, then in the fourth week that patient is waiting for you. Hey! When are you coming? They’re very happy. They feel so touched. That you need. That is needed.”

Sri Kaleshwar Donates to Sri Krishnadevaraya University
Čvn 12, 2006 education charity

Sri Kaleshwar, based in Penukonda, offered to donate Rs. 2 crores ($440,000) for the creation of infrastructure for the new engineering college to be set up by Sri Krishnadevaraya University. The University Vice Chancellor, A. Rama Rao, along with Registar, R. Ramakrishna Reddy, and University college Principal C. R. Reddy called urging Sri Kaleshwar to help towards the cause of education as the college was coming up in the drought-prone district.

As reported in the Hindu newspaper, Sunday, June, 11, 2006

© 2005-2019 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí