Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic
Free eye operation performed in Navya Sri Eye Clinic

Toho, kdo trpí nemocí a hladem, nemůžete učit mantru a proces. To je nesmysl. Potřebují kousek chleba, malou lékárničku a něco takového. Pomozte se o to postarat. Zkuste jim posloužit… v telugu se tomu říká Madhava séva. Bhagavan séva.

Zdravotnická pomoc

Také k vidění

Fronta u bezplatné lékařské kliniky
Fronta u bezplatné lékařské kliniky

Bezplatné lékařské tábory

Zprostředkováním bezplatných lékařských prohlídek, stanovením diagnóz a poskytnutím ošetření SSGT určil a vyléčil mnoho nemocí. Přímá intervence a preventivní osvěta zlepšila celkovou zdravotní úroveň ve vesnicích Ándhrapradéše i jejich okolí. Lékaři ze Západu, z Německa, Rakouska a Spojených států, spolupracovali na těchto klinikách s místními státními lékaři a věnovali svůj čas a službu na podporu mise SSGT.

Oční klinika Navjašrí

Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami
Šrí Káléšvara hovoří s operovanými pacienty a jejich rodinami

Počátkem roku 2001 SSGT zřídil v Indii bezplatné lékařské oční tábory pro chudé vesničany. V listopadu téhož roku již bylo operováno více než 1000 pacientů s mnoha očními nemocemi. Všichni pacienti měli zajištěnou stravu, ubytování, dopravu a brýle zdarma.

Roku 2007 byla za podpory SSGT založena Oční klinika Navjašrí. Tato klinika, pojmenovaná po dceři Šrí Káléšvara, zakládajícího předsedy SSGT, je vůbec první oční klinikou, založenou v této oblasti. Jejím cílem je poskytovat nejmodernější operace pro eliminaci a prevenci různorodých očních nemocí, například šedého zákalu.

Bylo vykonáno již tisíce operací a klinika poskytuje velmi potřebnou lékařskou péči o zrak. Bylo poskytnuto nezbytné lékařské vybavení, sanitní vozy, nástroje pro operace a podpůrné prostředky, aby mohlo být vyhověno potřebám lidí, kteří by si jinak nemohli dovolit řádnou péči. Klinika od svého založení zdvojnásobila svoji rozlohu a v prvních 18 měsících také podstatně vzrostl počet operací.

Od jejího založení Šrí Káléšvara osobně daroval dopravní prostředky, sanitky a minibusy na převoz pacientů, lékařů a na naléhavé případy. Jak se nemocnice rozrůstá, a stoupají potřeby, je v plánu darovat další dopravní prostředky, které by rozvoj oční kliniky podpořily.

Děti s HIV

Nedávno SSGT se svým předsedou Šrí Káléšvarou poskytl v rámci místního distriktu velice potřebnou podporu několika organizacím, jako je například “Kruši pro rozvoj vesnic”, pečujícím o děti nakažené virem HIV. SSGT pokračuje v podpoře řešení tohoto rostoucího problému v Indii tím, že poskytuje tolik potřebné nutriční doplňky a lékařskou pomoc. Ačkoli permanentní léčba této nemoci musí být ještě objevena, dále pokračuje podpora nakažených tímto virem i výzkumu jeho případné konečné léčby.

Když Šrí Káléšvara promlouval o těchto dětech, řekl:
 „Každý člověk by měl přijít na pomoc lidem trpícím nebezpečnou nemocí HIV a dát jim pocit radosti, sebedůvěru, obrátit je k Bohu a také převzít minimum zodpovědnosti za blaho lidí ovlivněných HIV a za vymýcení této nebezpečné nemoci.“.

Nemocniční komplex Širdi Sáí

Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l<br />Hospital Complex
Potenciální plán nemocničního komplexu Širdi Sáí l
Hospital Complex

Ve spolupráci s vládou Ándhrapradéše byl SSGT darován pozemek ve vesnici Penukonda pro vybudování mezinárodního nemocničního komplexu. Tato nemocnice bude mít v rámci distriktu Ándhrapradéš i v Indii jednu z nejvyšších úrovní specializace. Už jsem začal etapu dalších komplexů včetně výuky lékařského personálu, zdravotních sester, stážistů a lékařů.

Celková cena tohoto projektu je 20 milionů dolarů a již získal mezinárodní podporu od charitativních organizací, prominentních lékařů a představitelů společnosti ze Spojených států, Evropské Unie a asijských zemí.

Novinové články o zdravotnické podpoře

First Anniversary of Navyashree Eye Hospital
Srp 05, 2008 medical charity

Courtesy of Surya, Sakshi, Eenadu, Andhrajyoti, Andhrabhumi, Andhraprabha, Vartha

Click to View
Click to View

On 4th of August 2008, the first anniversary of Navyashree Eye Hospital was celebrated at Penukonda, with Dr. Sri Sai Kaleshwar invited as the chief guest. In his speech, Sri Kaleshwar said the following:

“Every person should leave their selfishness, grudges and live their life for the development of the society and for the nation’s peace. The obstacles for the development of the society is only of selfishness and personal grudges.

When Mr. Konka Mallesh, the present Managing Director of Navyashree Eye Hospital, approached me and talked about a free eye hospital for the poor and asked for financial help, immediately I provided all the financial support to start the hospital. For this drought hit area we are doing all the charitable activities keeping the poor people’s needs in mind and working for their betterment.

Some anti-social elements are putting some personal grudges in their minds creating some obstacles for these development activities. I have devotees from all around the world requesting me many times to come and stay in their countries leaving this dangerous faction area; but I refused their request because I want to stay in this place and serve the society and work hard to make this place peaceful with the help of Sri Shirdi Sainatha.

If the press and police cooperate with us then we can make this place a peaceful place. Serving others should come from one’s heart."

Sri Kaleshwar appreciated all the people of Penukonda for their unity among each other irrespective of their individual religions; Hindu, Muslim, Christian and Jains are all living together like brothers.

Sri Kaleshwar felt happy by the work done by Mr. Konka Mallesh in providing eye sight for more than 2000 poor and aged people through the Navyashree Eye Hospital.

He continued his speech by stating:

“I am going to donate an additional $15,000 (7 lakhs rupees) for the development of Navyashree Eye Hospital and will construct another hospital building. With good intention, I want to construct a Super Speciality Hospital, but the Government has not responded by allocating the place for the eventual construction of the hospital. By the year 2010 we will construct this hospital which will house 500 beds, Medical College, Dental College, and Nursing College. We will overcome all these obstacles and difficulties.”

CPI Political Leaders Praise Sri Kaleshwar

The CPI political party leaders Mr. Jagdish, the Farmers Association leader Mr. Katamaiah who once criticized Sri Kaleshwar, openly praised him for his spiritual and social charitable activities for the welfare of poor people. He went further to say that their party would stand beside, support and follow Sri Kaleshwar with his charitable activities.

Chiranjeevi Party Leaders Praised Sri Kaleshwar

Chiranjeevi, one of the famous film stars and also known as mega star in India, his followers Mr. Chandra Mouli who was one of Chirranjeev’s part leader for State wide and Mr. Ramesh Babu, in their speech praised Sri Kaleshwar as a hero for taking Mother Teresa as role model, serving poor people with his spiritual and charitable activities with the blessings of Shirdi Sai Baba and by the support of his devotees, the charitable activities which Swami was doing were highly commendable and asked Sri Kaleshwar’s blessing for his favorite hero Chiranjeevi. They also questioned the Government for not responding to provide necessary land for the construction of Super Speciality Hospital.

At this event Swami distributed free spectacles for the people who received their eye operations. The people present on this occasion were the Ex-Minister Mr. Narsa Goud, Surpanch of Penukonda Smt. Jayalakshmi, Mr. Konka Mallesh Managing director of Navyashree Eye Hospital, Shirdi Sai Global Trust members Mr. Bhaskar Reddy and others participated in this event.

New Vehicle Donated to Navyashree Eye Hospital
Čvc 23, 2008 medical charity

Courtesy of Sakshi, Vartha

Click to View
Click to View

Today, loving praise went to Sri Kaleshwar from Mr. Konka Mallesh, Managing Director of Navyashree Eye Hospital, for donating a Scorpio vehicle to Navyashree Eye Hospital. Mallesh explained that poor patients suffering from eye injuries, eye diseases, and blindness could receive immediate assistance and relief from suffering because of vehicles donated by Sri Kaleshwar and his trust.

Previously, Sri Kaleshwar donated a mini bus for the transportation of the patients and today he donated another vehicle for transportation purposes at the Navyashree eye hospital. Mr. Konka Mallesh also said that the Navyashree Eye Hospital was running successfully all due to the generous financial support provided by Sri Kaleshwar.

Free Eye Camp comes to Sumbalapulakunt Village
Čvn 17, 2008 medical charity

Courtesy of Sakshi, Andhrabhumi, Surya

Under the guidance of Navyashree Eye Hospital a free eye camp was conducted at Sumbalapulakunt Village. Nearly 45 poor people received eye examinations and treatment. Among those treated 26 people were found needing eye operations for cataracts. Immediately those people were shifted to Navyashree Eye Hospital at Penukonda for their free operations. All patients had their transportation, food, medicines, accommodations and spectacles provided free of charge by the Navyashree Hospital.

Free Eye Camp at Amarapuram Village
Čvn 16, 2008 medical charity

Courtesy of Sakshi, Andhrabhumi, Surya

Under the guidance of the Navyashree Eye Hospital, a free eye camp was conducted at Amarapuram Village. Approximately 36 poor people received eye treatment, and of them, 16 people required eye operations (cataracts). All these patients were shifted to the Navyashree Eye Hospital in Penukonda for their operations. Transportation, food, medicines, accommodations and Spectacles were provided by the Navyashree hospital authorities free of charge.

Free Bread And Nutritious Food For HIV Kids And Famillies
Čvn 09, 2008 medical hunger charity

Courtesy of Sakshi, Surya, Vartha, Andhrabhumi, Andhrajyoti, Andhraprabha

Click to View
Click to View

Free bread and nutritious food is bringing joy to local villagers in need. Under the guidance of Sri Kaleshwar through his Shirdi Sai Global Trust, free bread was distributed to poor families and patients in the hospitals this month. The distribution was done by Sai Kaleshwar Seva dal Members.

Free nutritious food was also distributed to HIV effected kids by the Krushi Village Development Society through the support of Sri Kaleshwar. Every month Swami provides financial support for the Society to provide nutritious food and all other needs for these poor HIV effected children.

© 2005-2020 Shirdi Sai Global Trust •  Kontaktní informace •  Opatření ohledně soukromí